Illustrasjonsfoto/iStock:

Salg av eiendom: Revidert løsøreliste gjelder fra nyttår

JU§NYTT. Fra 1. januar 2020 trer åtte viktige endringer i løsørelisten i kraft.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Avhendingsloven § 3-4, § 3-5 og § 3-6 har bestemmelser om tilbehør til eiendommen. Bestemmelsene er fravikelige. Det gjelder også i forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd og innledningen til § 3-4. Det er følgelig full avtalefrihet om hva som skal følge med i handelen.

Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har nå revidert Løsørelisten gjeldende fra 1. januar 2020. Løsørelisten - som altså er fravikelig - vil bli lagt til grunn hvor den er en del av avtalegrunnlaget mellom partene.

Dette innebærer at hvor intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik det følger av avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5 og Løsørelisten. Listen vil også gi veiledning i tvilstilfeller om hva som følger med eiendommen som tilbehør.

Åtte viktige endringer/presiseringer:

1. Hvitevarer, herunder integrerte hvitevarer, skal bare medfølge hvis det er spesielt angitt i salgsoppgaven. Dette er en vesentlig endring fra tidligere.

2. Innredning i garderobeskap. Alle innredning i garderobeskap, både løs og fast, skal medfølge.

3. Smarthusløsninger. Dette er et nytt punkt. Installerte smarthusløsninger med sentral som styrer lys, varme, lyd og lignende samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem, for eksempel med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

4. Utendørs innretninger. Her er innholdet noe endret, og punktet heter nå "Utendørs innretninger". Merk at guidekabel/avgrensningskabel til robotgressklipper skal medfølge, men robotgressklipper og ladestasjon medfølger ikke.

5. El-bil lader. El-bil lader skal medfølge uavhengig hvor laderen er montert.

6. Solcelleanlegg. Nytt punkt. Solcelleanlegg og tilhørende teknisk infrastruktur skal medfølge.

7. Olje/parafinfat. Dette tidligere punktet er fjernet fra listen da det fra 1. januar 2020 er forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Men dersom det er en olje- eller parafintank på eiendommen, nå megler gi beskjed om dette i salgsoppgaven med opplysninger om hvordan man skal forholde seg til det, for eksempel vel tømming/fjerning.

8. Nøkler. Det er presisert at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Låses boder, uthus eller lignende med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

Powered by Labrador CMS