Michael Reiertsen er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
Michael Reiertsen er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Lagdommer Michael Reiertsen nominert til EFTA-domstolen

Nomineres til å etterfølge Per Christiansen, som har sittet som dommer i EFTA-domstolen i over tolv år.

Publisert Sist oppdatert

Utenriksdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding der det kommer frem at Michael Reiertsen nomineres til stillingen som dommer ved EFTA-domstolen.

Det var Rett24 som omtalte nyheten først.

Reiertsen er 47 år og har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett i fem år, og har tidligere arbeidet i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, samt ved Universitetet i Oslo.

Per Christiansen har vært dommer i EFTA-domstolen siden 2011.
Per Christiansen har vært dommer i EFTA-domstolen siden 2011.

Av pressemeldingen går det frem at Reiertsen har mastergrad i EU-rett, WTO-rett og menneskerettigheter fra Europa-Institut i Saarbrücken, og doktorgrad fra Det juridiske fakultetet i Oslo.

Cand.jur-graden tok han ved Universitetet i Tromsø.

Reiertsen snakker i tillegg til engelsk, både tysk, fransk og spansk. Han har vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett, og var i sin tid legal trainee ved EFTA-sekretariatet.

Det er de tre EØS-landene Island, Lichenstein og Norge som i fellesskap skal beslutte utnevnelse ved EFTA-domstolen.

- Jeg er veldig glad for denne tillitserklæringen. Jobben som EFTA-dommer er en stor og svært viktig oppgave, som jeg ser frem til å starte i, om jeg skulle være så heldig å bli utnevnt til jobben, sier Michael Reiertsen til Advokatbladet.

Syv personer søkte på stillingen

Komiteen som har hatt i oppdrag å innstille den norske kandidaten til stillingen, innstilte jusprofessor Hans Petter Graver og lagdommer Michael Reiertsen til stillingen.

Hans Petter Graver (66), Knut Bergo (55), Michael Reiertsen (47), Karin Fløistad (50), Erlend Leonhardsen (40), Pål Wennerås (45) og Torje Sunde (43) søkte på stillingen da den ble utlyst. Wennerås, som arbeider hos Regjeringsadvokaten, trakk søknaden i prosessen.

Den 7.november i fjor ble Graver og Reiertsen innstilt til stillingen, men en måned senere vedtok Utenriksdepartementet å legge frem et spørsmål om komitémedlem Finn Arnesen habilitet for lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

    Det var blitt reist innsigelser mot Arnesens habilitet knyttet til to av søkerne - Hans Petter Graver, og Karin Fløistad.

Justisdepartementet kom frem til at det er særegne forhold knyttet til Arnesens relasjon til Fløistad, og at han derfor var inhabil til å behandle saken i innstillingskomiteen, mens han ikke var inhabil i relasjon til Graver.

Arnesen ble byttet ut med professor Ola Mestad, men komiteen endte likevel opp med å nominere de samme to kandidatene til stillingen: Graver og Reiertsen.

Fem medlemmer i komiteen

Komiteen har vært ledet av sorenskriver Arnfinn Agnalt, som er leder i Innstillingsrådet for dommere. Øvrige medlemmer har vært Ola Mestad, høyesterettsdommer Kristin Normann, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith og ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementets rettsavdeling, Kristian Jervell.

EFTA-domstolen holder til i Luxembourg, og skal løse tvister og avsi rådgivende uttalelser om fortolkningen av EØS-avtalen.

Powered by Labrador CMS