Trond Biti og Jovsset Ante Sara i Høyesterett.

Vanskelig å leve av forsvareryrket etter reisesalær-halvering

– Av og til tenker jeg «orker jeg egentlig dette», fordi man får så lite igjen av å jobbe som advokat her i «gokk». Men til syvende og sist så elsker jeg Karasjok og ville aldri vært foruten livet som forsvarer.

Publisert

KARASJOK: Midt på Finnmarksvidda mellom Alta og Tana ligger Karasjok. Det er fremdeles reindrift som dominerer det lokale næringslivet i kommunen, men hvis man kjører et lite stykke forbi avkjørselen til Sametinget og museet for De Samiske Samlinger, så vil man se et skilt med «Advokat Trond P. Biti» på en liten bygning i veikanten.

Karasjokingen Biti er en mann som er stolt av sine samiske røtter, som snakker rett fra levra, og som ble lagt merke til over hele landet da han representerte den unge reindriftsbonden Jovsset Ante Sara, som gikk til sak mot staten i 2018 etter at han ble pålagt å tvangsslakte over halvparten av dyrene sine.

Biti jobber mest som forsvarer, og er primært tilknyttet Indre Finnmark tingrett i Tana, omtrent to og en halv times kjøretur østover mot Finland.

– Jeg er evig pessimist og tenker stort sett at alt kommer til å gå til helvete, men med domstolsreformen opplever jeg faktisk at brikkene begynner å falle på plass her oppe!

Trond Pedersen Biti på kontoret i Karasjok.

Fryktet for samisk identitet

Biti kan ikke se at innbyggerne i Finnmark har fått noe svekket rettstilbud med strukturendringen.

– Det var en stund jeg fryktet at den samiske identiteten i domstolen ville forsvinne, men da regjeringen besluttet å beholde alle rettsstedene, så kan jeg faktisk ikke se noen negative sider ved reformen. Man kan jo sette spørsmålstegn ved hvorfor regjeringen insisterer på å bruke 75 millioner på å reversere reformen, men ikke tar seg råd til å øke salærsatsen.

Da reisefraværet ble halvert i 2017, sto Biti igjen med hakeslepp etter at regjeringen begrunnet det hele med at det var mulig for advokatene å arbeide underveis på reise.

– Jeg tror jeg må være en av advokatene i Norge som er blitt hardest rammet av denne halveringen. Det er lange avstander i Finnmark, og i nærheten av Karasjok fins hverken buss, tog eller fly. Det eneste tilgjengelige fremkomstmiddelet er bil, og jeg kan på ingen måte dra opp PC-en og jobbe mens jeg kjører.

Problematiske arbeidsvilkår

– Jeg bruker fire timer med bil hver vei for å komme meg til et avhør i Kirkenes. Dit hender det jeg må reise flere ganger uka, og da taper man selvsagt mye penger. Av og til må jeg rett og slett avstå fra å ta slike typer oppdrag, og særlig hvis det er snakk om saker som bare varer noen timer. Da bruker jeg så mye tid på reise at jeg nesten går i minus, og det kan man ikke alltid ta seg råd til.

Siden 2004 har Biti vært fast forsvarer ved Indre Finnmark tingrett, og det er disse oppdragene som har gjort det mulig å drive advokatvirksomhet med sete i Karasjok, forteller han.

– Jeg hadde ikke fått det til å gå rundt uten disse oppdragene, men de siste årene har jeg opplevd en stor nedgang i sakstilfanget. Det kan virke som at antallet straffesaker generelt har gått ned, og det er mulig det har sammenheng med samfunnsutviklingen i området – vi har færre ungdommer, færre utesteder og dermed også mindre saker med alkohol og vold i bildet.

– Det er vanskelig å leve av forsvareryrket i Karasjok. Men vi trenger jo forsvarere her også. Jeg håper inderlig at politikerne snart får øynene opp for hvor vanskelige vilkår vi arbeider under.

Powered by Labrador CMS