Sorenskriver Torbjørn Saggau Holm foran Vestre Finnmark tingrett i Alta.

– Regjeringen kan ikke forsvare den ordningen vi hadde før

Før kunne de bruke over tre måneder på å behandle en klage på et akuttvedtak i barnevernet. Nå er antall dommere doblet, sykefraværet har gått vesentlig ned, trivselen har økt og fagmiljøet er forsterket.

Publisert Sist oppdatert

ALTA: Sammenslåingen av Alta og Hammerfest til det som i dag er Vestre Finnmark tingrett, har utelukkende vært en suksess, sier sorenskriver Torbjørn Saggau Holm. Han pendler mellom de to rettsstedene i Alta og Hammerfest.

Han begynte selv som dommerfullmektig i Alta i 2002, og til tross for å være «søring» i bunn har han siden den gang blitt værende i nordlysbyen. Stillingen som sorenskriver fikk han i 2019.

– Store deler av Finnmark er fraflytningstruet, men her skiller Alta seg ut fra resten av fylket. Alta er i vekst, og befolkningen er ung sammenlignet med det man ser ellers så langt nord. Det merkes at byen er et vekstsenter, og dette har stor betydning for mange ting – ikke minst for domstolen vår, sier han.

Saksbehandlingstiden stuper

Etter sammenslåingen har domstolen fått en bedre ressursutnyttelse og en mye større grad av fleksibilitet, mener han.

– Etter at pandemien brøt løs har vi knapt utsatt en eneste straffesak, for eksempel. Vi har også dobbelt så mange dommere i dag enn vi hadde før, som har medført redusert saksbehandlingstid. I barnevernssaker kunne det tidligere gå over tre måneder før en klage over et akuttvedtak i nemnda ble behandlet i tingretten, og ofte måtte den trekkes fordi klagen kom opp for tingretten samtidig som hovedsaken i fylkesnemnda.

– Slike brudd på retten til saksbehandling innen rimelig tid er i strid med både EMK og FNs barnekonvensjon, så jeg kan ikke forstå hvordan regjeringen kan forsvare et forslag om å gå tilbake til ordningen vi hadde før. Det er helt sprøtt, synes jeg!

– Nærmest null sykefravær

En side mot den økte fleksibiliteten, er at arbeidsbelastningen på hver enkelt ansatt kan fordeles på en helt annen måte, forteller Holm.

– Små domstoler er sårbare og har sjeldent en buffer dersom noen skulle bli syke eller være inhabile. Tidligere, dersom en ansatt var syk eller tok ferie, kunne man komme tilbake til en full innboks med sytti saker som ingen andre kunne ta i mellomtiden. Det var ingen man kunne sette telefonen over til hvis man var overbelastet. Slike domstoler er vanskelige å drifte.

– Etter reformen har arbeidsmiljøet blitt mye bedre – vi har flere dommere og saksbehandlere å spille på, arbeidsbelastningen er sunnere og jevnere fordelt, og sykefraværet har gått betydelig ned. I dag har vi nærmest null sykefravær blant dommere og saksbehandlerne, og folk trives bedre i jobben sin.

Mer faglig styrke

Han opplever at kvaliteten på tjenestene de leverer har blitt bedre i løpet av året som har gått.

– Med flere ansatte å spille på har vi mulighet til å utnytte kompetansen til hver enkelt på en mye bedre måte. To hoder tenker bedre enn ett, og på denne måten har driften blitt mer kvalitetsrettet. Vi er flinke til å reise mellom de ulike rettsstedene, og har mye uformell kompetansedeling. I tillegg arrangerer vi faglige treffpunkt for dommere og saksbehandlere, hvor den enkelte dommer redegjør for bestemte saker eller problemstillinger som alle får mulighet til å lære noe av.

Bemanningen er blitt mer stabil, i tillegg til at det har blitt mulig å ansette flere dommere og dommerfullmektiger både i Alta og i Hammerfest.

– Strukturendringen har for oss representert en god distriktspolitikk, fordi nye arbeidsplasser har oppstått som en direkte følge av sammenslåingen. En tilbakeføring til den gamle strukturen ville være å gå baklengs inn i fremtiden, sier Holm.

Powered by Labrador CMS