Frank C. Aase er leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangfullbyrdelse og inkasso.
Frank C. Aase er leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangfullbyrdelse og inkasso.

Lovutvalg: - Sammenslåingen av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett var og er feil

- Fortsatt sannsynlig at spesialistkompetansen vil utvannes over tid.

Publisert Sist oppdatert

Lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso har sendt inn en uttalelse som ligger som vedlegg til Advokatforeningens høringsuttalelse til forslaget om å reversere domstolsreformen.

Lovutvalget er ledet av Frank C. Aase, managing partner i Brækhus advokatfirma.

Utvalget var, i likhet med Advokatforeningen, negative til sammenslåingen av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett.

- Vil utvannes over tid

«Lovutvalget står også i dag ved sin tidligere høringsuttalelse og mener at beslutningen om sammenslåing var og er feil, uten støtte fra det alt vesentligste av brukerne og uten reell faglig begrunnelse. Lovutvalget mener fortsatt at det er sannsynlig at den høye kvaliteten og spesialistkompetansen fra OBYF innen konkurs-, skifte-, tvangs-, og forføyningssaker, vil utvannes, spesielt over tid», heter det i uttalelsen.

En reversering vil utvalget likevel ikke gå inn for.

Dette fordi «det er for tidlig å vurdere konsekvensene av en sammenslåing. I løpet av det knappe året som har gått har aktiviteten, særlig innen konkurs- og rekonstruksjonssaker, vært kunstig lavt som følge av myndighetenes tilsagns- og støtteordninger. Aktiviteten forventes imidlertid å øke i takt med at disse ordningene avtar. Heller ikke rekrutteringsevne vil det være mulig å måle på kort sikt».

- Kvaliteten må videreføres

Når det har gått tilstrekkelig med tid, så må konsekvensene av sammenslåingen utredes, mener lovutvalget.

Det skriver at det i mellomtiden er opptatt av å bevare og videreføre den høye kvaliteten og spesialistkompetansen fra Oslo byfogdembete, og forutsetter i høringsuttalelsen som et minimum at «OBYFs saksområder fortsatt organiseres i én eller flere egne avdelinger i Oslo tingrett, jf. domstolloven § 19 fjerde ledd».

Lovutvalget består foruten Aase av Ole Magnus Karlsen (Advokatfirmaet Berggren), Reidar Myhre (Thommessen), Stine Dalenhag Snertingdalen (Kvale), John Aksel Stav (Bjerkan Stav) og Ellen Synnøve Schult Ulriksen (Haavind).

Oslo krets: Bekymret

Også Oslo krets har skrevet en uttalelse som er sendt inn til Justisdepartementet sammen med Advokatforeningens uttalelse. Også kretsen er bekymret for den videre utviklingen for det som nå er to byfogdavdelinger i Oslo tingrett.

Uttalelsen til kretsen handler bare om Oslo domstolkrets. Heller ikke Oslo krets, som er ledet av advokat Trygve Staff i Staff & Co., ønsker en reversering nå.

Men til tross for at dagens organisering så langt har ivaretatt spesialkompetansen til byfogdavdelingene, mener kretsen at det er grunn til å frykte at «den erfaringen som har blitt opparbeidet hos dommere og saksbehandlere ikke så lett ivaretas, og heller ikke utvikles videre».

Forsvinner spesialkompetansen, kan behandlingstiden øke, og avgjørelsene materielt sett mindre gode, påpeker kretsen.

- En viss fare

«Dette vil være til stor belastning for dagens brukere av domstolen, både for næringslivet og for de private. Byfogdavdelingene behandler dessuten en mengde kompliserte sakstyper, som i mange tilfeller følger prosessregler utenfor tvisteloven.»

Det er fortsatt «en viss fare for at den verdifulle spesialkompetansen, som i dag ligger hos byfogdavdelingene, ikke vil holdes vedlike og dermed på sikt vil bli utvannet dersom det ikke nedfelles bestemmelser om organisering og administrering av tingretten», skriver kretsen.

Powered by Labrador CMS