Merete Smith er i statsråd i dag utnevnt som medlem i Rettshjelputvalget.

Her bør lagmannsretten ligge!

To domstoler

Publisert

Lagmannsretten bør flyttes til Nasjonalgalleriet eller til et annet ærverdig signalbygg i byen, foreslår lederen i Advokatforeningen.

I et nylig møte med Domstoladministrasjonen (DA) om fremtiden til Oslo-domstolene, foreslo Advokatforeningens leder Erik Keiserud at Borgarting lagmannsrett, som dekker fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus, flytter ut av sine lokaler i Keysersgate13, og inn i et mer staselig bygg.

Slik kan lagmannsrettens nåværende lokaler i Keysersgate frigjøres til å huse Oslo tingrett, som trenger større plass, foreslår foreningens leder.

– Både Oslo tingrett og Høyesterett holder i dag til i flotte og synlige bygg, mens lagmannsretten har en mer usynlig plass i bybildet. Vi synes at lagmannsretten fortjener et mer storslått bygg som ligger i kort avstand fra Tinghuset, og understreker rettens betydning. Nasjonalgalleriet ville passet perfekt, sier Erik Keiserud.

Men også andre ærverdige bygninger, som har det til felles at de snart kan bli ledige, kan være aktuelle. Dette gjelder i tillegg til Nasjonalgalleriet for eksempel Historisk Museum, Kunstindustrimuseet, Deichmanske bibliotek, Norges Bank/Samtidskunstmuseet, Geografisk Oppmåling/Statens Kunstakademi , Gamle Astrup-Fearnley-museet på Grev Wedels plass, og Utenriksdepartementet .

Oslo tinghus huser i dag to domstoler; Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Men med fremtidens befolkningsvekst vil plassen bli for trang, frykter Domstoladministrasjonen, som har skissert tre alternativer for hvordan veksten kan håndteres.

Alternativ 1 er å opprettholde dagens inndeling av rettskretser.

Alternativ 2 er todelt; enten å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete og så dele denne retten i to, eller å dele Oslo tingrett i to og å opprettholde Oslo byfogdembete.

Alternativ 3 er å skrumpe inn Oslo rettskrets ved å overføre enkelte bydeler til rettskretser nær Oslo, så som Asker og Bærum, Nedre og Øvre Romerike, og Follo.

Advokatforeningen mener det er klart best å opprettholde dagens inndeling, altså alternativ 1, forteller Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

– Oslo byfogdembete er en velfungerende domstol som bør forbli en egen domstol. Den yter god service til advokatene og andre brukere av domstolen, og er en kompetanseressurs for øvrige domstoler, sier Smith.

Byfogdembetet behandler arve- og skiftesaker, samt konkurser og saker om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning) som trenger hastebehandling.

– I Bergen ble tingretten og byfogdembetet slått sammen, og advokatene forteller oss at man der ikke lenger har den samme hurtigheten i forføyningssaker, sier Smith.

Domstoladministrasjonen har basert sine plassberegninger på prognoser om befolkningsvekst fra Statistisk sentralbyrå. Men det er ikke gitt at befolkningsveksten alene er den beste indikatoren for fremtidig saksmengde, mener Advokatforeningen.

­– For å sikre gode domstoler i fremtiden, må det også vurderes hvilken vekst de ulike sakstypene vil få, og hvor disse skal ha sin rettslige behandling, sier Smith.

[caption id="attachment_4611" align="alignright" width="300"] Sven Marius Urke er direktør i Domstol-administrasjonen.[/caption]

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen (DA) er opptatt av å sikre hensiktsmessige lokaler og tilstrekkelig kapasitet for alle domstolene i Osloområdet, forteller han.

– DA arbeider med flere aktuelle løsninger, men å flytte Borgarting lagmannsrett til Nasjonalgalleriet har så langt ikke vært diskutert. Faktisk har Borgarting lagmannsrett til nå blitt holdt utenfor denne vurderingen, og vi har fokusert på situasjonen for Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

– Når det er sagt, er selvsagt vi i Domstoladministrasjonen mottakelige for nye og spenstige forslag til gode løsninger på den utfordringen vi står overfor i regionen. Dette forslaget fra Advokatforeningen er i alle fall tankevekkende og kreativt.  Hvor realistisk der er, er en annen sak, sier Sven Marius Urke.

Domstoladministrasjonens rapport skal sendes på høring i vår.

FAKTA

  • Prosjektet «Fremtidig domstolstruktur i Oslo-regionen» har nylig overlevert en rapport på 70 sider til DAs direktør. Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Asker og Bærum tingrett, Follo tingrett, Nedre og Øvre Romerike tingrett og tilhørende kommuner har vært omfattet av arbeidet.
  • Saksmengden i 2030 vil kreve at domstolene i regionen øker bemanningen med 45 prosent fra 2013, ifølge anslagene som er lagt til grunn i rapporten. SSBs befolkningsprognoser viser en forventet vekst på om lag tretti prosent i perioden frem til 2030.
  • Samtlige domstoler i regionen nærmer seg allerede nå en kapasitetsgrense, ifølge rapporten. Den største befolknings- og saksveksten forventes å komme de nærmeste årene, for deretter å flate ut. Behovet for tilleggslokaler eller nybygg vil derfor komme langt tidligere enn i 2030.

 

[caption id="attachment_4931" align="alignright" width="750"] Den eldste delen av Nasjonalgalleriet i Universitetsgaten stod ferdig i 1881. Diskusjonen om hva som skal skje med bygningen når nytt nasjonalmuseum står klart på Vestbanen i 2019, er i full gang. Foto: Stig Rune Pedersen, Wikimedia Commons[/caption]

Merete Smith er i statsråd i dag utnevnt som medlem i Rettshjelputvalget.
Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen.
Den eldste delen av Nasjonalgalleriet i Universitetsgaten stod ferdig i 1881. Diskusjonen om hva som skal skje med bygningen når nytt nasjonalmuseum står klart på Vestbanen i 2019, er i full gang. Foto: Stig Rune Pedersen, Wikimedia Commons
Powered by Labrador CMS