Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp).

Bekrefter høringsrunde om reversering av domstolsreformen

- En gjeninnføring av strukturen før domstolsreformen er høyt prioritert og det gjøres nå et grundig arbeid for å sikre en god prosess. En slik prosess vil innebære høring, hvor berørte aktører inviteres til å komme med innspill, sier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp).

Publisert Sist oppdatert

Domstolsreformen som trådte i kraft i mai 2021, og som blant annet innebar at 60 tingretter ble redusert til 23, er blitt et omstridt punkt i Hurdalsplattformen som den påtroppende regjeringen la frem i høst.

Ap og Sp har helt fra start vært tydelige på at høstens regjeringsskifte ville innebære en reversering av reformen, og at den gamle strukturen vil bli gjeninnført innen kort tid.

En slik reversering er blitt møtt med kritikk fra flere hold, og både Domstoladministrasjonen (DA), Dommerforeningen, Høyesterett, flere sorenskrivere og tillitsvalgte i Advokatforeningen er blant aktørene som støtter ordningen slik den er i dag.

Varsler høringsrunde

Til tross for den pågående debatten, har det lenge vært uklart om den politiske ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet vil gjennomføre en høringsrunde i forbindelse med forslaget om reversering.

Departementet har ikke tidligere vært villige til å bekrefte eller avkrefte om den videre prosessen vil omfatte en høringsrunde.

Onsdag ettermiddag bekrefter statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet overfor Advokatbladet at forslaget vil bli sendt ut på høring før en eventuell gjeninnføring av den gamle strukturen.

- Vi har vært tydelig på at vi ønsker å gjeninnføre strukturen før domstolsreformen tidlig i stortingsperioden, i tråd med det som fremkommer av Hurdalsplattformen. Saken er høyt prioritert og det gjøres nå et grundig arbeid for å sikre en god prosess. En slik prosess vil innebære høring, hvor berørte aktører inviteres til å komme med innspill, sier Aasen.

Mer informasjon om den videre prosessen er foreløpig ikke kjent, men han understreker at departementet vil komme tilbake til dette innen kort tid.

- Flott med klart svar

Justiskomitemedlem Andreas Unneland (SV), som har vært kritisk til mangelen på avklaring av en mulig høringsprosess, er godt fornøyd med statsrådens uttalelse.

- Det er flott at statsråden nå gir et klart svar om prosess, og at vi sikrer en bred høring som vil gi oss et best mulig kunnskapsgrunnlag, skriver Unneland i en melding til Advokatbladet.

Andreas Unneland, justispolitisk talsperson i SV.
Powered by Labrador CMS