Advokatene Fredrik Neumann og Elling Dahl arrangerer åpent folkemøte om sammenslåing av tingretter og opprettelse av særdomstoler.

Folkemøte om domstolene som kan bli borte

Justisdepartementet har signalisert at det ønsker å samle barnesaker og barnevernssaker i noen få tingretter. Hva blir konsekvensene? Og hva skjer for publikum når deres lokale tingrett forsvinner? Dette er blant temaene som skal debatteres i et åpent folkemøte på Kongsberg førstkommende tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

I panelet sitter flere sentrale stortingspolitikere, deriblant Venstres Abid Raja.

Venstres Abid Raja deltar på folkemøtet.

– I høst skal Domstolkommisjonen legge frem sin første delrapport om fremtidens domstolstruktur. I februar sa Justis- og beredskapsdepartementet at det ønsker å samle saker etter barneloven og barnevernloven i noen bestemte tingretter. Det er grunn til å tro at det kommer store endringer i domstolstrukturen, særlig i første instans, sier advokat Elling Dahl.

Egne domstoler for barnesaker

Hvordan vil opprettelsen av egne domstoler for barne- og barnevernssaker og sammenslåingen av tingretter påvirke rettssikkerheten? Hva skjer med landets 63 tingretter fremover? Dette skal debatteres i det åpne folkemøtet, der publikum inviteres til å stille spørsmål til politikere og medlemmer av Domstolkommisjonen og Domstoladministrasjonen.

Det er Advokatene i Bergskrivergården på Kongsberg, der Dahl jobber, som sammen med Buskerud krets av Advokatforeningen, og Advokatforeningen sentralt, arrangerer møtet, som ledes av journalist Aslak Bonde.

Møtet avholdes tirsdag 20. august klokka 18 i den tradisjonsrike Smeltehytta på Kongsberg, en vakker bygning fra 1844 som er driftet av Norsk bergverksmuseum.

– Møtet er åpent for alle. Mange advokater fra Buskerud er påmeldt, men vi ønsker også advokater fra andre distrikter velkommen, sier advokat Elling Dahl.

Domstolkommisjonen kommer

Samfunnsøkonom Steinar Juel, som er medlem av Domstolkommisjonen, vil innlede på møtet om kommisjonens arbeid. Videre innleder Domstoladministrasjonens styreleder Bård Tønder, og deretter politiinspektør Per Morten Sending, advokat Berit Borgen, og sorenskriverne Jørn Holme fra Vestfold tingrett og Liv Synnøve Taraldsrud fra Kongsberg og Eiker tingrett.

Folkemøtet arrangeres i den tradisjonsrike Smeltehytta. Foto: Mahlum, Wikimedia Commons

Deretter blir det debatt med et politikertungt panel, bestående av stortingsrepresentantene Abid Raja (V), Petter Eide (SV) og Emilie Enger Mehl (Sp) fra justiskomiteen, Per Olaf Lundteigen (Sp), Kristin Ørmen Johnsen (H), Jon Engen-Helgheim og Lise Christoffersen (Ap), samt innlederne.

– Sentralisering vil nok komme opp som et tema. Selv er jeg skeptisk til store sammenslåinger, og dette er ikke av hensyn til oss selv, men av hensyn til klientene. Vi synes ikke det er bra dersom det blir for stor avstand mellom brukerne og domstolen, og mener at dette er et rettssikkerhetsspørsmål, sier Dahl.

Flere lokalpolitikere er ventet til møtet, blant annet ordførere og ordførerkandidater, og flere domstolledere, forteller han.

Arrangementet er gratis.

Påmelding til elling@advokatkontoret.org.

Powered by Labrador CMS