Den animerte opplysningsfilmen Skal du vitne (finnes på YouTube og domstol.no) og en vitnebrosjyre oversatt til tolv språk er siste bidrag fra DA til en bedre vitneopplevelse, forteller Jenny Melum.

Tar bedre vare på vitner

Publisert

Vitner har fått egne vitnestøtter og en app som forklarer hva som skjer i rettssalen.

Domstoladministrasjonen i Trondheim har de siste årene satset mye for at vitner skal komme bedre forberedt til retten. Vitner har nå en egen vitnestøtte, en person som forteller hva som kommer til å skje i retten. Det er også laget en mobil-app og videoer som på en enkel måte viser hvordan vitneforklaringer foregår.

– Med appen og filmene når vi vitnene på en kort og informativ måte. Undersøkelser viser at vitnene fremdeles synes at de får for lite informasjon fra saken anmeldes til den kommer opp. Vi ønsker oss mer samarbeid med andre aktører i justissektoren. Vitner ønsker å finne informasjonen samlet på ett sted, sier Jenny Melum i Domstoladministrasjonen.

Se animasjonsfilmen Skal du vitne? her

Må vente på gangen

75 prosent av alle som skal vitne i norske domstoler får nå tilbud om vitnestøtte. De som benytter seg av dette, er mer fornøyd en andre vitner på alle måter – unntatt når det gjelder ventetiden på gangen. Seksti prosent av alle vitner må vente en time eller to, og ti prosent må vente mer enn tre timer.

– Aktor og vitnestøtter varsler vitnene når ventetiden blir lang. Vi ønsker å se på om det også kan være behov for andre måter å varsle om ventetid på. Advokatene må gjerne komme med innspill til dette, eller andre servicetiltak de ser behov for, sier Jenny Melum.

– Merker dommerne at vitnene kommer bedre forberedt?

– Ja, de sier at rettssaken går mer smidig når vitnene vet hvor de skal stå og hvem som er hvem, og man kan gå direkte til forklaringen. Flere steder har man blitt flinke til å kontakte vitnestøtte på forhånd, slik at vitnene kan avtale en omvisning i retten en dag eller to før rettssaken, eller få en prat på telefon. Advokater må være oppmerksom på at det ikke er typen sak som er avgjørende om vitnene trenger litt ekstra støtte. Folk gruer seg til å vitne, og erfaringene fra vitnestøttene er at det ikke er sakstypen som er avgjørende for vitneopplevelsen, sier Melum.

Den animerte opplysningsfilmen Skal du vitne (finnes på YouTube og domstol.no) og en vitnebrosjyre oversatt til tolv språk er siste bidrag fra DA til en bedre vitneopplevelse, forteller Jenny Melum.
Powered by Labrador CMS