Fra 15. september må advokater som enda ikke har kommet seg på Aktørportalen gjøre det. Illustrasjonsfoto: Advokatbladet

Snart blir Aktørportalen obligatorisk for alle advokater

Fra 15. september krever Domstoladministrasjonen at advokater og advokatfullmektiger tar i bruk Aktørportalen.

- Å gjøre aktørportalen obligatorisk er en prosess initiert høsten 2017 etter at flere domstoler opplevde det som utfordrende å ha mange halv-digitale saker, påpeker prosjektleder for Digitale domstoler Ingrid Olsen.

Det er i dag ulik grad av bruken blant advokatene.

- Enkelte domstoler har en veldig stor andel advokater som har tatt portalen i bruk, mens det i andre områder er et mer begrenset antall brukere. En av årsakene er at en god del har vegret seg, er mange advokater ønsker integrering mellom eget saksbehandlingssystem og domstolenes systemer istedenfor å benytte Aktørportalen, sier Olsen.

Mangler 4000 advokater

Ifølge Domstoladministrasjonen er det i dag 6000 registrerte advokatbrukere, mens det samlede potensialet når alle domstoler er på portalen er om lag 10 000.

- Hvor mange av de 4000 som i dag ikke bruker portalen som er aktører i domstoler som tilbyr portalen har vi ikke oversikt over, påpeker Olsen.

Tidligere var det nok en god del som ikke synes portalen var god nok, den type tilbakemelding får vi ikke lenger, men vi vet at en del eldre advokater ser det utfordrende å ta i bruk ny teknologi.

- Derfor må både vi i DA, og domstolene legge til rette for god veiledning.

- Ønsker jobbe digitalt

- Hvordan en advokat vil velge å jobbe i retten er ikke opp til oss, men vi opplever at mange ønsker en digital arbeidsform i retten også. Vi kjenner til historier fra domstoler der advokater ikke er på aktørportalen, men jobber digitalt i retten. Da dreier det seg mer om å kommet i gang med løsningen.

– Hva skjer hvis advokater sender inn brev pr. post etter 15. september?

– Da vil domstolen sende dokumentene tilbake veilede dem i bruk og be dem ta i bruk portalen.

- Det kan nok bli et noe økende behov for støtte og veiledning, men vi tror ikke det blir et massivt trykk, sier Ingrid Olsen.
Powered by Labrador CMS