Arbeidsgruppen skal legge frem forslag i løpet av høsten. Her er gruppen samlet til møte i Oslo i midten av april. Fra v. tingrettsdommer i Fredrikstad, Tina Bergstrøm, tingrettsdommer i Oslo tingrett, Hanne Sofie Bjelland, advokat i Wikborg Rein, Ola Ø. Nisja seniorrådgiver i DA, Merethe B. Ranum, advokat i Simonsen Vogt Wiig, Knut Boye, rådgiver i DA, Kari H. Gjervold, lagmann i Gulating, Per Jordal, lagdommer i Borgarting, Christian Lund og høyesterettsdommer Espen Bergh. Foto: Nina Schmidt

Lager felles retningslinjer for sivile saker

En arbeidsgruppe med representanter fra Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen og Advokatforeningen har fått i oppgave å lage felles retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene, og for digital iretteføring av sivile saker.

Hvordan skal saken tilrettelegges for domstolen? Hva skal advokaten forberede til et planleggingsmøte? Hvem skal ha kopier, dersom man ikke bruker Aktørportalen? Og hvordan skal bilag nummereres?

Dette er bare noen av de mange store og små praktiske spørsmålene som kan tenkes å dukke opp før en sivil sak skal opp for domstolen.

– Det finnes allerede retningslinjer for en rekke domstoler, for eksempel Oslo tingrett og Asker og Bærum tingrett. Men det er hensiktsmessig at det finnes ett felles sett retningslinjer for tingrettene og ett for lagmannsrettene, sier Knut Boye fra Simonsen Vogt Wiig.

Han og Wikborg Rein-advokat Ola Ø. Nisja er Advokatforeningens representanter i arbeidsgruppen.

Skaper merarbeid

At retningslinjene i dag er ulike for de ulike domstolene, er ikke et dramatisk problem, men noe som skaper merarbeid, både for advokater, dommere og administrativt ansatte, forteller Ola Nisja.

– De fleste advokater som jobber med tvistesaker opererer i ulike domstoler, og i forkant må de da vurdere «hvordan var det de ønsket ting gjort her igjen…». En annen praktisk utfordring er at retningslinjene for de ulike domstolene i varierende grad er publisert på domstolenes nettsider. Arbeidsgruppens mandatet er å lage felles retningslinjer, med et mål at de blir tilgjengelig ett sted på nett. Dette vil gjøre den praktiske hverdagen for domstolens aktører mye enklere, sier Nisja.

Arbeidsgruppen skal også vurdere om retningslinjene kan bidra til å forbedre prosessen innenfor rammen av tvisteloven.

– Utvalget har ikke som mandat å foreslå lovendringer, så spørsmålet er om det er grep enkelte domstoler har innført som er så effektive og gode at de er egnet til å bli innført over hele fjøla. Vi har allerede sett noen eksempler på dette i arbeidsgruppen, forteller Knut Boye.

Vil ha innspill

De to oppmuntrer advokater til å komme med forslag til arbeidsgruppen.

– Vi er veldig åpne for innspill fra Advokatforeningens medlemmer. Dersom noen har synspunkter på hva som bør være med i retningslinjene, så ta gjerne kontakt med oss, oppfordrer de to.

Arbeidsgruppen ledes av høyesterettsdommer Espen Bergh.

Powered by Labrador CMS