Domstoladministrasjonen har fått i oppdrag å utrede hvordan behandlingen av salæroppgaver og utgifter regnskapsført på de regelstyrte postene kan bedres, skriver Monica Mæland (H).

Nå skjerpes salærkontrollen i domstolene

Justisminister Monica Mæland (H) bekrefter at DA jobber med å etablere en egen enhet for lønn og regnskap i domstolene.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av februar skrev VG om hvordan fire forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad har brukt over 1100 tolketimer til sammen i samme straffesak levert av Aba Consulting, som eies av broren til Afzzal Ghauri, firmaets administrative leder.

Ifølge VG utbetalte Borgarting lagmannsrett 1,1 millioner kroner for tolketjenester i Lime-saken til firmaet i en fem-måneders periode.

I kjølvannet av avisas opplysninger, har Justiskomiteens første nestleder Jenny Klinge (Sp) sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hva hun vil gjøre for å hindre at tolkeordningen i justissektoren blir misbrukt. Nå har Mæland svart.

Skjerper salærkontrollen med egen enhet

I sitt svar innleder Mæland med å understreke hvor viktig en kvalifisert tolk er for den enkeltes rettssikkerhet, og at det brukes «betydelig midler» på tolketjenester.

«Jeg er opptatt av at offentlige midler som brukes til tolketjenester skal anvendes på en god og riktig måte for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet», skriver statsråden.

I forrige uke sa Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, til Advokatbladet at Domstoladministrasjonsn (DA) burde skjerpe inn rutinene for kontroll av salæroppgaver. Nå bekrefter Mæland at dette arbeidet er i gang.

«Når det gjelder domstolene, er det satt i gang et arbeid for å bedre kontrollen av utbetaling av salær til blant annet tolker. Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrev til Domstoladministrasjonen gitt oppdrag å utrede hvordan behandlingen av salæroppgaver og utgifter regnskapsført på de regelstyrte postene kan bedres.»

Ifølge DA gjelder oppdraget alle salæroppgaver som behandles i domstolene - inkludert advokatenes.

Statsråden skriver også at DA jobber med å få på plass en felles enhet for lønn- og regnskapsfunksjonen i domstolene.

«Den nye organiseringen vil innebære et fagmiljø, standardisering, bedre muligheter for likebehandling og mer effektiv behandling av blant annet salær. Samling av førstekontroll i den nye enheten vil gi anledning til å iverksette ytterligere systematiske tiltak som vil bedre kontrollen av salærutbetaling.»

Utvikler en felles tolketjeneste for domstolene

Mæland påpeker videre at det i saker for domstolene er dommerne selv som har ansvar for å kontrollere salæroppgaver - også for bruk av tolketjenester.

«I tilfeller hvor advokaten bruker tolk, er vedkommende ansvarlig for godtgjøring til tolken. Advokaten skal attestere tolkens regning før den sendes til domstolen, og må i denne forbindelse blant annet kontrollere dato og tidsbruk for tolketjenesten», forklarer hun og skriver at DA samtidig jobber med å etablere en ny felles tolkebestillingsløsning til domstolene.

«Løsningen vil være koblet til nasjonalt tolkeregister, og vil forenkle domstolenes arbeide for å sikre best kvalifisert tilgjengelig tolk blir benyttet. En første versjon av løsningen er planlagt å være på plass i løpet av året.»

Powered by Labrador CMS