Frostating lagmannsrett er ankedomstol for hele Midt-Norge og holder til i Trondheim tinghus sammen med Trøndelag tingrett.

Stillingen som førstelagmann i Frostating lyses ut på nytt – kun én søker i første runde

Innstillingsrådet for dommere lyser ut embetet på nytt i håp om å tiltrekke flere søkere som ønsker å ta over stafettpinnen etter førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo.

Publisert Sist oppdatert

Dette opplyser Arnfinn Agnalt, lederen i Innstillingsrådet for dommere.

Sven-Jørgen Lindsetmos tiårsperiode som førstelagmann i Frostating lagmannsrett utløper 1. mai 2024, og embetet ble derfor utlyst med opprinnelig søknadsfrist 24. september. 

Ved fristens utløp var det kun lagmann Hilde Enger som hadde søkt på stillingen, og Domstoladministrasjonen besluttet derfor å forlenge fristen til 1. oktober.

Ved månedsskiftet sto Enger fremdeles som eneste søker.

Hun har vært lagdommer i Frostating siden 2014, og ble konstituert som lagmann i samme domstol i 2018. Før den tid har hun jobbet både som advokat, statsadvokat og fylkesnemndsleder.

Ønsker bredere rekrutteringsgrunnlag

Nå er altså embetet som førstelagmann utlyst på nytt i håp om at flere vil melde interesse.

I den forbindelse viser Innstillingsrådet til domstolloven § 55 b tredje ledd, som fastslår at det i utgangspunktet skal gis en begrunnet innstilling av tre kvalifiserte søkere til ledige dommerembeter.

Av Innstillingsrådets praksisnotat fremgår følgende:

«Dersom det ved første gangs utlysing er svært få søkere, eventuelt bare søkere som antakelig ikke er aktuelle å innstille, har DA oppgaven med å vurdere eventuell ny utlysing.»

Ifølge Arnfinn Agnalt utlyses stillingen nå på nytt både av hensyn til den aktuelle søkeren og for å få et bredere vurderings- og rekrutteringsgrunnlag til et så viktig embete som førstelagmann.

Han ber samtidig DA gå aktivt ut for å tiltrekke flere søkere.

Powered by Labrador CMS