Disse advokatene blir lagdommere

Advokatene Alf Henrik Evjenth Kolderup fra Regjeringsadvokaten, og Trine Christin Riiber fra Kommuneadvokaten går til Borgarting. Se flere utnevninger her.

Publisert Sist oppdatert

En rekke dommere ble utnevnt i statsråd fredag, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring er utnevnt til førstestatsadvokat ved Økokrim fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiadvokat Åsmund Yli er utnevnt til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Tingrettsdommer Lena Fagervold er konstituert som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett i ett og et halvt år med mulighet for forlengelse i inntil et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen er utnevnt til tingrettsdommer ved Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Christian Lund er utnevnt til lagmann uten avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokatene Alf Henrik Evjenth Kolderup, og Trine Christin Riiber og tingrettsdommer Jannicke Johannesen er utnevnt til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av fagdirektør Øistein Aamodt, avdelingsdirektør Arnulf Løseth Tverberg og tingrettsdommer Jon Østensvig som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Toril Andersson ble utnevnt til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Nina Sandell ble konstituert som lagdommer ved Frostating lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utreder Gjermund Aasbrenn ble konstituert som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Paal Christian Aartun ble konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2022.

Pensjonert tingrettsdommer Karen Wendel Sandaa ble konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. november 2020 til og med 31. oktober 2022. Sandaa er også konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. november 2020 til og med 31. oktober 2022.

Konstituert avdelingsdirektør Lise Lehrmann ble utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Powered by Labrador CMS