– Mange av klagerne har skrivevegring og skriver så kort som overhodet mulig – og av og til blir det da for kort. Andre ganger er klagene altfor lange. Om vi innfører et avkrysningsskjema vil det løse mye, mener Silje Remøy (i midten). Også (f.v.) Even Øistensen fra AdvokatCompagniet, Marte Røv fra Equinor, og Janicke Keller-Fløystad fra Elden representerte kretsen på møtet.

Foreslår standardformulerte displinær-klager

Disiplinærutvalget i Hordaland Sogn og Fjordane opplever en massiv økning i klagesaker. Nå tar utvalgsleder Silje Remøy til orde for å forenkle klagene.

Med en økning fra 44 klagesaker i 2016 til 65 i 2017, har disiplinærutvalget i Advokatforeningen Hordaland Sogn og Fjordane krets en stor utfordring.

Økningen i seg selv skaper merarbeid, og ofte tar det disiplinærutvalget lang tid å finne ut av hva klagerne egentlig klager på.

– Med flere saker er det økt oppmerksomhet mot disiplinærarbeidet i kretsen. Det er bra – og jo flere klager vi får, jo mer må vi fokusere på å få et effektivt og bra system som kan fungere bedre både for klagerne, og for utvalgene som skal behandle sakene, sier Remøy.

Hun orienterte fra kretsens arbeid på det årlige disiplinærutvalgsmøtet i forbindelse med Advokatenes Fagdager i Oslo.

Tar tid

Remøy ser for seg et system der den som klager må fylle ut visse punkter i et avkrysningsskjema og i en sjekkliste, og på en enkel måte presentere faktum i saken.

– Når vi får en klage der historiene er i fragmenter, og til dels er mangelfulle, er det veldig tidkrevende å skulle sette sammen puslespillet. Hvis vi kunne fått et system hvor rammene fra Advokatforeningen er slik at den som klager må fylle ut de mest sentrale hullene, vil jobben vår bli enklere. I tillegg blir det tryggere for dem som klager, ettersom klager vil få frem de sentrale punktene vi skal plukke opp, sier Remøy.

Faktum viktigst

Ifølge disiplinærutvalgslederen vil det likevel være for mye å kreve at klagerne skal ta stilling til hvilke bestemmelser klagen deres skal vurderes opp imot.

– Dette kan være komplisert, og bestemmelsene er til dels overlappende. Vi vil ikke ha et system der man er avhengig av en advokat for å klage. Så lenge klagerne får presentert faktum i saken, skal vi håndtere hvilken bestemmelse det dreier seg om, påpeker Remøy.

 

Powered by Labrador CMS