Advokat påberopte seg motpartens tidligere forlikstilbud uten samtykke – felt i Disiplinærutvalget

Utvalget mente forlikstilbudet fremsto i en argumentasjonsrekke som skulle underbygge prosesskrivets påstander, og konkluderte med brudd på RGA punkt 4.5.

Publisert

Den innklagede advokaten hadde bistått klagerens naboer i en sak om veirett over klagers eiendom. Advokaten hadde stevnet klager for tingretten på vegne av naboene, men tingrettsbehandlingen ble satt på vent som følge av at klager allerede hadde tatt ut sak for jordskifteretten.

Klageren hadde etter hvert fremmet et forlikstilbud til naboene om veiretten og vedlikeholdet av veien. Tilbudet ble avslått, og det ble ikke inngått noe forlik.

Da klageren noen måneder senere valgte å selge eiendommen, ble det besluttet å trekke saken for jordskifteretten. De nye kjøperne aksepterte naboens veirett.

Forlikstilbudet manglet klagerens samtykke

Da tingrettssaken sto for tur, hadde den innklagede advokaten sendt et prosesskriv med klagerens forlikstilbud som bilag til retten.

Ifølge klager måtte dette innebære et brudd på reglene for god advokatskikk punkt 4.5, ettersom vedkommende ikke hadde samtykket til at det tidligere forlikstilbudet fremdeles skulle gjelde ved tingrettsbehandlingen.

RGA punkt 4.5 om forlikstilbud:

«En advokat må i en prosess ikke uten motpartens samtykke påberope seg forlikstilbud som er fremsatt av motparten eller dennes advokat, eller nevne at disse har sagt seg villig til å forlike saken. Dette gjelder enten motparten eller dennes advokat har tatt slikt forbehold eller ikke.»

Advokaten motsatte seg RGA-brudd, og anførte at rettmessigheten av å fremlegge et forlikstilbud måtte vurderes ut fra konteksten det ble fremlagt i. I dette tilfellet var forlikstilbudet kun av historisk interesse for tingrettssaken, mente advokaten.

Ingen underliggende forhold ble vektlagt

Med dette ble den innklagede advokaten ikke hørt. Ifølge Disiplinærutvalget kunne ingen underliggende forhold forsvare advokatens fremleggelse av klagerens forlikstilbud.

«Fremleggelsen av forlikstilbudet fremstår i en argumentasjonsrekke som synes å skulle underbygge prosesskrivets påstander», heter det i avgjørelsen.

Det ble heller ikke ansett å være av betydning at advokaten hadde trukket prosesskrivet fra saken etter at klager hadde påpekt fremleggelsen, og erstattet dette med et nytt prosesskriv uten omtale av forlikstilbudet. Retten hadde uansett blitt kjent med forlikstilbudet på et senere tidspunkt.

Disse omstendighetene ble kun ansett formildende ved Disiplinærutvalgets utmåling av reaksjon, men spilte ingen rolle for spørsmålet om hvorvidt det forelå brudd på RGA punkt 4.5.

Advokaten ble meddelt kritikk av et enstemmig Disiplinærutvalg. Avgjørelsen har saksnummer 15996.

Powered by Labrador CMS