Advokaten kan ikke lenger bruke tittelen 'MNA'.
Advokaten kan ikke lenger bruke tittelen "MNA".

Ekskludert fra Advokatforeningen

En Akershus-advokat, som de siste årene er felt fem ganger i ulike disiplinærsaker, er blitt ekskludert fra Advokatforeningen.

På et møte i midten av mars besluttet Advokatforeningens hovedstyre å ekskludere advokaten. Akershus-mannen har i to av de fem sakene fått sitt salær betydelig nedsatt: I en sak med 93.654 kroner, og i den andre saken med 233.849 kroner.

Videre har han i flere av sakene unnlatt å besvare henvendelser, både fra klienter, andre advokater som hadde overtatt sakene, og også fra disiplinærmyndighetene. Han har også flere ganger unnlatt å komme med tilsvar i eksklusjonssaken.

Tre ganger i løpet av 2013 ble advokaten felt for disiplinærbrudd:

Advarsel etter å ha bistått en klient i en forsikringssak etter trafikkskade: Advokaten ble klaget inn for ikke å ha besvart henvendelser, ikke fulgt opp forsikringsselskapets vedtak, ikke fullført oppdraget, samt for å ha holdt tilbake dokumenter.

Kritikk for å ha tatt for høyt salær, samt for ikke å ha besvart brev fra klagers nye advokat i et erstatningsoppgjør etter personskade. I denne saken ble salærkravet avvist, men advokaten fikk kritikk for ikke å besvart brev fra kollegaen.

Kritikk for å ha tatt for høyt salær etter en sak om personskade og sak mot klagers tidligere arbeidsgiver. Advokaten besvarte ikke henvendelser fra klagers prosessfullmektig. Han måtte tilbakebetale 93.654 kroner.

I en sak i 2014 fikk han advarsel for å ha fakturert salær utover rettshjelpslovens rammer, og for å ha

tilbakeholdt store beløp. Advokaten ble pålagt å tilbakebetale 233.849 kroner.

I 2015 fikk han salæret redusert, men deler av klagen ble avvist som for sent fremsatt.

Advokaten har i ett tilfelle unnlatt å betale tilbake penger til klager. Ved ett tilfelle ble han ilagt en bot på 10.000 kroner for ikke å inngitt tilsvar under disiplinærutvalgets behandling av saken.

«Disiplinæravgjørelsene mot advokat XX viser en vedvarende dårlig evne til å skille mellom etisk og uetisk opptreden. Advokaten viser lite vilje til å endre opptreden slik at advokatvirksomheten drives innenfor rammer som de advokatetiske reglene setter», heter det i eksklusjonsvedtaket.

«Advokat XX har ved sine handlinger motarbeidet foreningens formål om å fremme god advokatskikk, og hans opptreden har vært til alvorlig skade for foreningen og advokatprofesjonen. Hans handlinger har satt advokatstanden i dårlig lys og svekket publikums tillit til advokatstanden», heter det videre.

Powered by Labrador CMS