Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale
Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale

Sex-trakasserte klient med slibrige SMS-er

En mannlig Oslo-advokat i førtiårene er ilagt en advarsel for seksuell trakassering.

Publisert

«Det er så vidt vites aldri vært innklaget en advokat til Disiplinærorganene for seksuell trakassering. Heldigvis», skriver disiplinærutvalget for Oslo krets i beslutningen.

Ifølge klager, sendte advokaten henne opp mot 180 tekstmeldinger, hvor bare om lag førti av meldingene var knyttet til juridisk rådgivning. I løpet av ett døgn, skal advokaten ha sendt henne så mange som 67 meldinger.

«Advokaten har oppført seg uprofesjonelt. Han skiller ikke mellom arbeid og privatliv», anfører klager.

Kvinnen skal ha tatt kontakt med advokaten for å få svar på spørsmål knyttet til en arvesak.

«Privat karakter»

Advokaten hevder at det ikke forelå et klientforhold mellom partene, men at kontakten var av privat karakter. «Han kontaktet henne ikke i egenskap av å være advokat. Det har aldri vært meningen at kontakten skulle oppfattes som trakasserende. (…) Han «oppfattet tekstingen som helt OK, helt til klager sa stopp til tekstingen», ifølge hans tilsvar til disiplinærutvalget.

Han er i sitt tilsvar enig i at henvendelsen fra kvinnen, som gjaldt spørsmål om testament og forfordeling av arv, «burde vært håndtert på en annen måte». «Advokaten peker på at han med en gang burde bedt henne om å kontakte en annen advokat innen arverett. Imidlertid så advokaten dette som en hevendelse fra en bekjent», heter det i beslutningen.

Advokaten anfører også at klagen er for sent fremsatt.

- Eklatant brudd

Disiplinærutvalget mener at relasjonen ikke faller utenfor det som er advokatvirksomhet. «Klageren henvende seg til en advokat for å få advokatbistand. Hun hadde intet kjennskap til advokaten fra tidligere, og hun gir i SMS-korrespondansen tydelig uttrykk for at hun ikke ønsker noe annet enn råd fra advokat», skriver utvalget.

Klager har fremlagt hele SMS-utvekslingen, som strekker seg fra februar til oktober 2016, og mener «det er bevist at advokaten har begått seksuell trakassering av klageren. Utvalget finner det helt klart må være tilfelle», skriver utvalget, og fortsetter:

«Advokaten har utvist fenomenal aktivitet med å sende tallrike SMS-er, der han legger an på klageren og søker å innlede et seksuelt forhold. Hun forsøker på en hyggelig måte å si fra at hun ikke er interessert, men han gir seg ikke. De groveste overtramp fremkommer spesielt i SMS-er hans sendte i oktober 2016.

I disse karakteriserer han klagers utseende på en seksuell måte, og knytter henne til egne seksuelle tanker og handlinger», skriver utvalget, og mener dette er «i eklatant strid med ovennevnte regel» (RGA punkt 1.3, en advokat skal opptre saklig og korrekt).

Varsler Smith

Utvalget ble ikke enige om reaksjonsform overfor advokaten: Flertallet, ved advokat Nils Petter Jacobsen og Eivor Grindestuen, mente at overtredelsen er så grov at advokaten må meddeles en advarsel, og at Advokatforeningens generalsekretær skal varsles om forholdet, og at Tilsynsrådet informeres om utvalgets avgjørelse.

Mindretallet, ved advokat René Ibsen, er enig i at advokaten har brutt RGA punkt 1.3, men at advarsel er en for streng reaksjon, og mente at advokaten bør meddeles en irettesettelse.

Advokaten ble felt i tråd med flertallets innstilling.