Illustrasjonsfoto: smolaw11, Istock
Illustrasjonsfoto: smolaw11, Istock

Bommet på prosessrisiko – felt for RGA-brudd

En advokat er ilagt irettesettelse av disiplinærutvalget i Oslo etter å ha feilbedømt prosessrisiko og gitt klienten en uriktig vurdering av reglene for sakskostnader.

Publisert

Klager, som hyret advokaten til rådgivning og prosessoppdrag i et byggeprosjekt, hevder at advokaten ikke opplyste om prosessrisiko. Ifølge klager er også advokatens salærkrav for høyt sammenliknet med oppdraget og arbeidet som er utført.

Advokaten mener klager selv var en sterk pådriver for å ta saken til retten, og hevder regler for god advokatskikk (RGA) ikke fastslår en «uttrykkelige frarådingsplikt for advokaten».

«Feilbedømmelse»

Ifølge utvalget fremgår det klart av sakens dokumenter «at advokaten i høy grad feilbedømte prosessrisikoen; saken ble tapt med omkostninger i tingretten.»

Utvalget presiserer at en feilbedømmelse i seg selv ikke er nok til å bli felt for brudd på RGA. Derimot plikter advokaten å gi råd til klienten etter punkt 3.1.2.

Istedenfor å komme med det disiplinærutvalget kaller en «ordentlig vurdering av prosessrisiko», kom advokaten med «uttalelser som har vært lite objektive», heter det i avgjørelsen. I e-poster til klienten skrev advokaten blant annet «jeg kan ikke helt huske sist jeg gledet meg slik til en rettssak» og «stevningen ble knallbra, om jeg får si det selv, og jeg gleder meg til fortsettelsen her».

To brudd på én regel

I vurderingen av e-postene skriver utvalget at «det kan ikke sees at ovennevnte uttalelser på noe sted balanseres av en nøktern vurdering av prosessrisiko, som burde fremstått som ganske betydelig (…)»

Videre kan man lese: «Noen få enkeltutsagn indikerer prosessrisiko, men det foreligger ingen skriftlig utredning eller vurdering. Advokaten hevder riktignok at han har gitt slik vurdering muntlig, men det finnes ingen spor av dette i sakens dokumenter (…)».

Dermed ble advokaten felt for brudd på RGA punkt 3.1.2.

Advokaten ble også felt for brudd på samme punkt etter å ha gitt klienten «en uriktig og for optimistisk vurdering av reglene om sakskostnader (…)».

Høyt salær

Disiplinærutvalget konkluderer samtidig med at advokaten har overtrådt RGA punkt 3.1.5 da omkostningene ble uforholdsmessig høye.

Advokaten fakturerte fortløpende under saken, men unnlot å varsle klienten da den høyeste regningen, på drøye 721.000 kroner, ble sendt etter hovedforhandling. Salærkravet for øvrig har blitt behandlet av domstolen.

Advokaten var også innklaget for brudd på en rekke andre punkter, men ble frifunnet for disse.