Ble advokaten kjent med opplysningene gjennom advokatoppdraget eller ikke? Det ble avgjørende for Disiplinærnemnden.

Felt for brudd på taushetsplikten etter å ha røpet tre klient-hemmeligheter til motparten

At en klient soner en dom, ikke har betalt for bistand og har blitt syk, er hemmeligheter i straffelovens forstand, mener Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

En advokat er innklaget til disiplinærmyndighetene etter å ha bistått en klient i en mangelsak etter kjøp av en bruktbil høsten 2019.

Disiplinærnemnden, som eneste klageinstans, mener advokaten har opptrådt i strid med taushetsplikten ved tre tilfeller og ilegger han derfor irettesettelse for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 2.3.2.

Mens advokaten bistod klienten, sonet hun en dom i fengsel, noe advokaten fortalte motpartens advokat i en epost.

I en annen epost gjorde innklagede det også kjent for motpartens advokat at han fratrådte som klagers advokat fordi hun ikke hadde betalt for bistanden.

Det var også over epost at den innklagede for tredje gang brøt taushetsplikten da han skrev til motpartens advokat at klager hadde blitt alvorlig syk og lagt inn på sykehus.

- Hemmelighet i straffelovens forstand

Advokaten har ikke redegjort for hvordan han ble kjent med opplysningene, ifølge Disiplinærnemnden, som derfor legger til grunn at kilden nettopp er advokatoppdraget.

«Det følger av § 211 i straffeloven at advokater "som uberettiget røper hemmeligheter som er betrodd dem eller deres foresatte i anledning av stillingen eller oppdraget" kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Bestemmelser gjelder altså bare "hemmeligheter" som er "betrodd" advokaten.

At det må dreie seg om hemmeligheter, medfører at opplysninger som er alminnelig kjent eller allment tilgjengelig ikke omfattes av taushetsplikten. Det stilles ikke krav til opplysningenes art», skriver nemnden.

Frifinnes for øvrige anførsler

Selv mener den innklagede advokaten at motpartens advokat allerede var kjent med noen av forholdene, men nemnden mener dette ikke er dokumentert.

«Advokaten har ikke kommentert hvordan han har fått tilgang på denne informasjonen, og Disiplinærnemnden finner det som mest sannsynlig at advokaten har fått den i anledning advokatoppdraget», skriver nemnden videre.

Til tross for at bistanden ble gitt for over to år siden, har Disiplinærnemnden valgt å behandle saken fordi klager kunne dokumentere at hun først ble kjent med den aktuelle epost-korrespondansen på et senere tidspunkt.

Klager anførte også at advokaten hadde utført pengeutpressing, trusler, ærekrenkelse, forfalsking av papirer, uthenging, benyttet falske opplysninger, unnlatt å bruke oppdragsbekreftelse og ytterligere noen forhold, men han ble frifunnet for disse.

Den innklagede advokaten er ikke medlem av Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS