Danielsen & Co tapte salærtvist i lagmannsretten

Eidsivating konkluderer med klienten ikke ville tatt ut søksmål dersom han hadde fått aktsom rådgivning.

I 2018 ble advokatfirmaet Danielsen & Co hyret til å bistå en klient som nettopp hadde mistet sin tidligere advokat til konkurs.

Saken ble først omtalt av AdvokatWatch og Rett24.

Etter å ha vunnet frem, skal advokat Håkon Danielsen ha rådet klienten til å ta ut søksmål mot konkursboet til den tidligere prosessfullmektigen for å få utbetalt penger satt på en deponeringskonto. Klienten tapte saken, og klaget så Danielsen inn til disiplinærmyndighetene fordi han mente salærkravet ble for høyt.

Danielsen & Co svarte med å ta ut søksmål mot klienten, hvorpå klienten tok ut motsøksmål. Klienten vant frem i tingretten, og nå også i lagmannsretten. Sistnevnte konkluderte med han ikke ville gått til søksmål dersom han hadde mottatt aktsom rådgivning, skriver Rett24.

I juni ble det kjent at styret i Tilsynsrådet har innstilt overfor Advokatbevillingsnemnden at bevillingene til Per og Håkon Danielsen tilbakekalles.

Powered by Labrador CMS