I sitt tilsvar anfører advokaten at klager «kom med slibrige og truende telefonsamtaler». Foto: Istockphoto.com
I sitt tilsvar anfører advokaten at klager «kom med slibrige og truende telefonsamtaler». Foto: Istockphoto.com

Kalte klienten en ku

En Oslo-advokat er ilagt kritikk av Disiplinærutvalget for å ha fremsatt «sjikanøse karakteristikker» av en tidligere klient.

«Er NN fortsatt en av kyra i fjøset», spurte den nå felte advokaten i en e-post til klientens advokat. E-posten hadde emneordet «Melkekyr».

Klienten, altså klageren i saken, ble kopiert inn i e-posten, hvor han ifølge Disiplinærutvalget Oslo krets «blir karakterisert som en ku».

Den felte advokaten sendte også følgene tekstmelding til klageren, viser dette sitatet fra klagen:

«Trenger du mer bananer?

Frokost klar (bilde av banan)

Bilde av tre apekatter

Bilde av tre bananer

For øvrig er du et rasshøl!»

Tidligere motparter

Advokaten og klageren har en lang forhistorie, og har vært motparter i en sak der klageren vant i begge instanser. «Retten kom til at Advokaten hadde istandsatt en proforma-avtale (med klager) der han selv fikk halvparten av en eiendom. Hensikten var å hjelpe Klageren med å unndra dekningsmuligheter for Klagerens kreditorer», skriver disiplinærutvalget.

«Advokaten tapte saken, og begrunnelsen var at avtalen var proforma. Lagmannsretten bemerker at dette fra advokatens side er «sterkt klanderverdig og vil virke meget infamerende. For NN (advokaten) vil et slikt faktisk avgjørelsesgrunnlag være særlig belastende, fordi han er advokat», heter det i avgjørelsen.

"Slibrig og truende"

I sitt tilsvar til klagen, anfører advokaten at «klager har store alkoholproblemer og (har) kommet med slibrige og truende telefonsamtaler. Visse av meldingene er sendt privat, og dette er skrevet tydelig».

Tekstmeldingene og epostene som er klaget inn, er sendt fra advokaten i forbindelse med den rettslige tvisten hvor han var part som privatperson, bemerker Disiplinærutvalget, men legger til grunn at «Advokaten har vært rådgiver for Klager i forbindelse med kreditorpågangen han var utsatt for i 2010. Den private tvisten hadde dermed en klar sammenheng med innklagede advokats advokatvirksomhet. I en etterfølgende tvist, må det stilles krav til en advokats opptreden.»

Og videre: «Dette er meldinger som vanskelig kan bedømmes annerledes enn at de er sendt i sjikanehensikt.»

Advokaten ble felt for brudd på RGA punkt 1.3, som sier at en advokat må opptre saklig og korrekt.

En advokat som i sin salærberegning tok betalt for å registrere sak, opprette mappe, skrive oppdragsbekreftelse og arkivere, må betale tilbake penger til klienten. En advokat har ikke anledning til å beregne eget salær for slikt arbeid, mener Disiplinærutvalget Oslo krets.

«Dette arbeidet er dekket ved den timesats advokaten fakturerer klienten for de timer advokaten arbeider», skriver disiplinærutvalget i klagen.

Advokaten er pålagt å betale tilbake totalt 5250 kroner, pluss moms, til klienten, for dette forholdet.

I tillegg ble advokaten felt for brudd på RGA pkt. 2.3.1 (advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig) for å ha oppgitt navn på tidligere klienter i en e-post til klager. For dette er advokaten meddelt kritikk.

 

22 fellelser

Én advokat er ilagt advarsel, fire advokater er ilagt irettesettelse, og sytten advokater er felt for brudd på god advokatskikk i disiplinærsystemet i siste periode.

Åtte advokater har i samme periode fått nedsatt sitt salær. 59 advokater ble frifunnet, og syv saker ble avvist som grunnløse.

Powered by Labrador CMS