Jens Johan Hjort var svært populær ordfører i Tromsø fra 2011 til 2015. Nå er planene om å igjen stille til valg som ordfører i hjembyen, stanset. Foto: Henrik Evertsson
Jens Johan Hjort var svært populær ordfører i Tromsø fra 2011 til 2015. Nå er planene om å igjen stille til valg som ordfører i hjembyen, stanset. Foto: Henrik Evertsson

Disiplinærbruddene: - Rystet over gjengangerne

– Disiplinærsystemet er for komplisert. Advokatforeningen ønsker å få et enklere system som folk forstår, og som bidrar til at de brodne karene avskiltes innen rimelig tid.

Publisert

Det sier Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen.

Han synes det er rystende at enkelte advokater er gjengangere i disiplinærsystemet.

– Gjengangere som får mange fellelser mot seg, og som overhodet ikke evner å etterleve regelverket, utgjør et problem for sine klienter, men også for tilliten til advokater generelt. Dette er svært negativt.

– Slik vil vi ikke ha det, rett og slett. I årstalen i fjor viste vi frem et skrekkeksempel på hvor lang tid det kan ta før en advokat blir avskiltet. Den aktuelle advokaten hadde holdt på i fire, fem år før han mistet bevillingen. Dette går utover det rettsøkende publikum, og standens renommé, og er svært uheldig, sier Hjort.

LES OGSÅ: 17 advokater felt 63 ganger

For sendrektig

Å ha en god disiplinærordning som har tillit i befolkningen, er viktig, understreker han.

– Advokatforeningen har mange ganger tatt til orde for å få en forenklet ordning. Dersom disiplinærsystemet var mindre fragmentert, ville det bli lettere å frata frynsete advokater bevillingen. I dag tar det for lang tid fra første disiplinærsak til advokaten har mistet bevillingen, sier Hjort.

Han er i utgangspunktet positiv til Advokatlovutvalgets forslag om at fellende disiplinæravgjørelser legges ut i et åpent, offentlig register.

Bra for publikum

– En form for registrering som gjør det mulig for potensielle klienter å se hvem som er felt, synes jeg er en god ting. Dette vil være viktig informasjon for publikum når de skal velge advokat. Vi har sagt at vi skal bli kvitt de brodne karene i Advokatforeningen, og da er et offentlig register ett av flere mulige virkemidler, sier Hjort.

En utfordring er tidsavgrensningen: I dag er fellelser offentlig tilgjengelige i fem år, mens Advokatlovutvalget foreslår at de skal være tilgjengelige i tre år.

– En offentlig registrering bør ikke være tilgjengelig på nett for alltid, understreker Hjort.

Advokatforeningen er positiv til forslaget om å innføre overtredelsesgebyrer ved alvorlige eller gjentatte disiplinærbrudd.

7,4 mnd i snitt

Klagesaker mot advokater som er medlemmer i Advokatforeningen, behandles i første instans i ett av de syv regionale disiplinærutvalgene, som til sammen har 77 medlemmer.

Utvalgene har som mål at saksbehandlingstiden skal være maks seks måneder. I 2017 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 6,4 måneder, og 7,4 måneder for realitetsbehandlede klager.

Høsten 2017 ble det opprettet et ad hoc-utvalg for å korte ned saksbehandlingstiden. Utvalget behandler saker som er eldre enn fem måneder.

Statistikken viser at ett medlem ble ekskludert i 2017, og tre advokater ble innberettet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle tre innberetninger har sin bakgrunn i advokatenes håndtering av klientmidler.

I Disiplinærnemnden var saksbehandlingstiden for realitetsbehandlede saker 6,5 måneder i 2017.