Advokat Tone S. Bjørnli, avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad og advokat Haakon I. Haraldsen sitter i Disiplinærnemnden, sammen med jurist Niels Schweigaard og dommer Ruth-Louise Osborg.
Advokat Tone S. Bjørnli, avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad og advokat Haakon I. Haraldsen sitter i Disiplinærnemnden, sammen med jurist Niels Schweigaard og dommer Ruth-Louise Osborg.

Advokat til klient: – Du skal få «en jævla feit regning»

En Oslo-advokat er felt i Disiplinærnemnden for blant annet å ha utsatt en klient for et «urimelig påtrykk» ved å sende gjentatte sms-trusler om tvangsinndrivelse av et krav.

Publisert

Partene er svært uenige om hva som har skjedd i saken, men begge er enige om at advokaten uttalte at han skulle sende klienten «en jævla feit regning».

Advokaten er ikke medlem av Advokatforeningen, og klagesaken ble derfor behandlet direkte av Disiplinærnemnden.

Mannen som klaget inn advokaten er domfelt, og kontaktet advokaten for å få bistand til å gjenåpne straffesaken. «Etter at det vesentlige arbeid med gjenopptagelsesbegjæringen var utført, byttet klager advokat. Kort tid etter bytte av advokat mottok han en stor sluttfaktura fra advokaten. Fakturaen er bestridt av klager», heter det i beslutningen fra nemnden.

«Fikk sjokk»

Klager har anført at han og en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å jobbe med gjenopptagelsessaken, fikk samarbeidsproblemer med advokaten. Klager hevder at han har betalt 80.000 kroner til advokaten, men at han i oktober i fjor fikk en sluttfaktura på 153.750 kroner etter at han byttet advokat.

«Klager beskriver at han fikk sjokk da han mottok fakturaen, og føler fakturaen er trakassering fordi han har foretatt advokatskifte. Han mener videre at sluttfakturaen er oppkonstruert», heter det i klagen.

Advokaten skriver i sitt tilsvar at fakturaen er dokumentert utført arbeid i henhold til timelister, at han har lagt ned betydelig arbeid i saken, og at påstanden om at fakturaen skyldes hevn er «en helt grunnløs påstand», og viste til at klager også har «fremsatt grove og omdømmeskadelige anførsler om advokaten, også i media» og anførte at store deler av klagen må avvises.

Tapte salærkrav

Parallelt med disiplinærklagen har advokatens salærkrav mot klienten blitt behandlet av Sør-Trøndelag tingrett. Advokaten anla sak mot klienten for manglende betaling, men tapte. Tingretten avviste kravet, og ila advokaten klientens saksomkostninger på 32.500 kroner.

Ettersom salærkravet fra advokaten ble bragt inn for retten, har Disiplinærnemnden avvist klagen over salærspørsmålet, men behandlet om «faktureringsrutinger og metoder for inndrivning, som er beskrevet, er i strid med Regler for god advokatskikk.»

«Klager hevder at advokaten har oppført seg truende, og oppfører seg skremmende i telefonsamtaler, noe som medfører at klager blir redd, usikker og langt på vei syk av det han utsettes for. Klager mener at advokaten oppfører seg på en slik måte at det gir ham en følelse av at dette ikke tar slutt, og at klager nærmest må forvente at advokaten er etter ham resten av livet», heter det i beslutningen.

Sms-trafikk

Den 20.oktober i fjor ble det utvekslet mange sms-er mellom advokat og klient. Noen av disse er referert:

Klokka 10.49 Advokaten: «Ringte deg for avklaring om faktura som forfalt 17.oktober. Hvis ikke betalt iverksettes tvangsinndrivelse.»

13.05 Klager: «Hei. Som sagt har jeg bestridt riktigheten av fakturaen. Jeg kommer med en tilbakemelding så snart som mulig. Har vært syk. Mvh Klager.»

14.21 Advokaten: «Da iverksetter vi tvangsinndrivelse.»

15.24 Klager. «Hei igjen! Som sagt så bestrider jeg riktigheten av fakturaen, og kommer med en tilbakemelding så snart som mulig. Mvh klager.»

15.52 Advokaten: «Dine valg er du ansvarlig. Vi går i gang. Lykke til med helsa og saken.»

Strid mot god inkassoskikk

Disiplinærnemnden mener at advokaten har utsatt klienten for et urimelig påtrykk:

«Disiplinærnemnden finner at SMS med gjentatte trusler om tvangsinndrivelse av et krav som det var reist innsigelser mot, i tid tre dager etter kravets forfall, i tillegg til at klager også informerte om at han var syk, er inkassometoder som utvilsomt utsetter skyldneren for et påtrykk.»

Nemnden mener dette er i strid med god inkassoskikk, og at advokaten ikke har opptrådt saklig og korrekt. Han har fått reaksjonen kritikk for brudd på RGA punkt 3.1.5 (klienten skal gjøres oppmerksom dersom omkostningene må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling) og 3.1.2 (en advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig) og 1.3 (en advokat skal virke saklig og korrekt).

Advokaten sier i en kommentar til Advokatbladet at han har begjært saken gjenopptatt i Disiplinærnemnden.

LES OGSÅ:

Nemnden foreslår å tilbakekalle advokats bevilling

Advokat ekskludert fra Advokatforeningen