Etter forslag fra Tilsynsrådet mistet 19 advokater bevillingen i 2017. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale
Etter forslag fra Tilsynsrådet mistet 19 advokater bevillingen i 2017. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale

Felt for press mot innsatt klient

En Oslo-advokat ble klaget inn av Kongsvinger fengsel for å ha sendt en konfronterende faks til en innsatt klient.

Publisert

«Flere betjenter og innsatte uttrykte frustrasjon over advokatens oppførsel. Advokaten har kommet på besøk til en innsatt og møtene har ikke hatt saksrelevant innhold på seks måneder», heter det i klagen.

En vinterdag i fjor dro advokaten fra Oslo til Kongsvinger fengsel for å møte en klient. Da han kom frem, viste det seg at klienten dagen i forveien hadde begjært forsvarerbytte. Advokaten ble ikke informert om dette før han og tolken møtte opp i besøksrommet i fengselet.

Dagen etter sendte advokaten en telefaks til sin klient som uttrykte harme over bomturen:

«Jeg mener det er frekt av deg å ikke møte opp med meg, etter alt jeg har ordnet for deg. Ved flere anledninger har jeg vært i kontakt med B om å ordne klær, penger og bil. (…) Din mangel på takknemlighet er ikke akseptabel. Tror du at en annen forsvarer vil hjelpe deg like mye», skrev advokaten.

Mente klienten var respektløs

I sitt tilsvar til klagen, skriver advokaten at faksen ble sendt fordi han fant klientens oppførsel respektløs, og at han ikke tidligere har fått tilbakemelding fra fengselet på egen oppførsel.

Disiplinærutvalget for Oslo krets avviste den delen av klagen som knyttet seg til ansattes «generelle skepsis» mot advokaten, fordi «den ikke oppfattes å innebære en anførsel om noe selvstendig brudd på Regler for god advokatskikk».

Men advokaten ble likevel tildelt en irettesettelse knyttet til innholdet i faksen:

«Det er ikke tvilsomt at det budskap advokaten formidler i telefaksen representerer en overtredelse av punkt 1.4 tredje ledd i retningslinjer for forsvarere», skriver utvalget. Punktet handler om forsvarerbytte, at en tidligere forsvarer som er i kontakt med en tidligere klient, «ikke må utøve noen form for press overfor klienten».

Videre mener utvalget at innholdet i faksen er et brudd på RGA pkt. 1.3 om «saklig og korrekt» oppførsel. «Advokatens handlemåte er egnet til å skade yrkets og standens anseelse», skriver utvalget.

19 advokater felt

Disiplinærsystemet behandlet saker mot 53 advokater i august. Av disse ble 34 advokater frifunnet. Tre advokater ble ilagt irettesettelse, mens to fikk nedsatt salær.

LES OGSÅ: Meldte seg som forsvarer uten å bli spurt

Powered by Labrador CMS