Malcolm Langford (t.v.) leder CELL. Tidligere i høst fikk han UiOs utdanningspris på 250.000 kroner

Ressurssenter ved Det juridiske fakultet i Oslo får nye millioner til digital-satsning

Digital-senteret CELL ved Det juridiske fakultet i Oslo, som har som mål om å endre jussutdanningen, er blitt tildelt status som Senter for fremragende utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon.

Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som vedtar hvilke fagmiljøer som tildeles SFU-status, og det gjør de etter en anbefaling fra en internasjonal ekspertkomite.

- Dette var en fantastisk julegave, og gode nyheter for hele jussmiljøet i Norge. Vi får sjansen til å jobbe med jusfagdidaktikk, eksperimentere med nye læringsformer, og utvikle nye undervisningsteknologier, sier senterets leder, professor Malcolm Langford.

Digital rettssal

Sentre for fremragende utdanning (SFU) skal stimulere til fremragende kvalitet i høyere utdanning. Midlene fra SFU-statusen bidrar også til at CELL kan utvikle en digital rettsal.

Cell (Centre on Experiential Legal Learning) er blant fire nye sentere som nå får totalt 137 millioner kroner de skal bruke på utdanningene. Senterne får mellom 30 og 37 millioner kroner hver i løpet av en fem års periode, ifølge UiO.

- Jeg er mektig stolt av faglige ledere og studentledere og i CELL som har jobbet med søknaden. Vi har også fått mye støtte fra fakultetet, UiO og eksterne partnere som Advokatforeningen, advokatbransjen, teknologibransjen, og offentlige enheter, understreker Langford.

Erfaringsbasert læring

CELL er et ressurssenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som ser helhetlig på hvordan fakultetet kan videreutvikle jussutdanningen. Målet er bedre læring, og at studentene skal være godt rustet for et arbeidsliv der ny teknologi fører til endringer.

- Studenter vil få bedre forståelse av teori, bygge praktiske og kritiske ferdigheter, og bidra til samfunnet gjennom nye praksisklinikker. Og studiehverdagen blir morsommere!

Det spesielle med CELL er at studenter har vært involvert i utviklingen hele veien, på lik linje med de faglige ansatte, påpeker Langford.

- Vi har 12 studentledere, og vi vil vise hvordan studenter kan lede studiereformer og formidle om juridisk pedagogikk.

Satsingen blir også nasjonal ettersom Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Tromsø (UiT) er partnere, og de sammen allerede har begynt å se på felles reformer.

- På det personale planet betyr det mye for meg og mange andre på fakultet. Tidligere studieinitiativer har blitt anerkjent, det blir tid til å jobbe med reformer og midler er tilgjengelig til alle på fakultetene som vil prøve nye ting, sier Langford.

Se Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning sin video av offentliggjøringen av de nye senterne som SFU-status.

Powered by Labrador CMS