Advokatfullmektig Christoffer Johnsen like før hovedforhandlingen startet på et av Bing Hodnelands møterom.

For første gang har Oslo tingrett holdt en heldigital hovedforhandling

- Klienten oppfattet prosessen som betryggende og forsvarlig, sier advokatfullmektig Christoffer Johnsen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble Oslo tingretts første heldigitale hovedforhandling i en sivil sak gjennomført. Mens hver av partene satt på et møterom ved sine respektive advokaters kontor, satt dommeren hjemme.

– Den tekniske løsningen til domstolen fungerte veldig bra med god lyd og uten noen større utfordringer. Våre klienter kom til vårt kontor og vi satt på et møterom der med en god meter mellom oss. Motparten gjorde det samme, forteller advokatfullmektig i Bing Hodneland, Christoffer Johnsen.

Han forteller at det var en forutsetning at begge partene samtykket til det som ble en annerledes dag i retten.

– Min klient var veldig glad for å få det gjennomført. Det er ingen som synes det er gøy å ha en sak hengende over seg om den skulle bli utsatt på uviss tid. Å bli ferdig med det tror jeg var det viktigste. Klienten oppfattet prosessen som betryggende og forsvarlig, sier Johnsen.

– Alt i alt vil jeg nok foretrekke å være i retten. Man mister litt muligheten til dialog med dommeren, til å oppfatte signaler og liknende, men gitt omstendighetene fungerte det veldig bra.

Dommer gjennom TV-en

Dommeren i saken, fullmektig Marie Falchenberg, hadde selv rigget seg i stand på gjesterommet hjemme med en 44 tommers TV-skjerm.

– Jeg var godt forberedt og hadde satt meg godt inn i det tekniske. Jeg synes at det gikk greit, og kan godt gjøre det igjen. Men jeg håper det ikke er nødvendig i lang tid fremover, sier Falchenberg.

Dommerfullmektig Marie Falchenberg rigget seg til med tre skjermer og en kattepus.

Dommerfullmektigen tok også planmøtet hjemmefra, og mener det var en god strategi for å trygge advokatene på gjennomføringen.

– Det var betryggende for dem å se hvordan det ser ut i det digitale møterommet, og å merke at det faktisk fungerer, sier hun.

På forhånd hadde hun også en pdf-fil av disposisjonene og de juridiske utdragene, som hun lagret lokalt på PC-en, slik at hun kunne dele dokumentene på skjermen i det digitale møterommet.

Godt forberedt til tross, har hun noen tanker om hva hun vil gjøre annerledes til neste gang.

– Tips nummer én er å sjekke utstyret, og jeg anbefaler alle å bruke øretelefoner med mikrofon.

– Ingen digitale hovedforhandlinger i straffesaker

Irene Ramm, kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, bekrefter at dette er den første hovedforhandlingen som i sin helhet har gått som fjernmøte ved domstolen.

– Ingen hovedforhandling i straffesak har gått digitalt, men vi venter på nye regler som skal gjøre det lettere å bruke dette der også, sier hun.

Derimot har enkelte aktører har vært på videolink. Det har eksempelvis vært mer bruk av vitneavhør som fjernavhør.

– Meddomsrett kommer nok heller ikke til å gå heldigitalt med det første, antar Ramm.

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS