Cecilie Koch Hatlebrekke og Linda Myklebust startet nylig opp firmaet MH Partners sammen i Bergen.
Cecilie Koch Hatlebrekke og Linda Myklebust startet nylig opp firmaet MH Partners sammen i Bergen.

Dette nye advokatfirmaet satser alt på bærekraft

Etter å ha jobbet inhouse og tilegnet seg mye spesialkunnskap, har to advokater i Bergen startet opp et firma med bærekraft som grunntanke i kontorfellesskap med andre fagdisipliner som tenker grønt.

Publisert

BERGEN: Advokatene Linda Myklebust og Cecilie Koch Hatlebrekke har begge bakgrunn fra Wikborg Rein, og som in house-advokater med ansvar for bærekraftsområdet.

Nå har de tatt med seg erfaringene derfra, funnet sammen, og dannet firmaet MH Partners. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Nøstet i Bergen sentrum. Der sitter de sammen med andre aktører med forskjellig kompetanse, men hvor alle har bærekraft som overordnet fokus for sin forretningsdrift.

Forretningsideen er å tilby små og mellomstore bedrifter spesialkompetanse på bærekraft.

– Det er avgjørende for det grønne skiftet at vi får disse bedriftene med i det nødvendige kompetanseløftet vi står overfor, og det er ikke slik at alle bedrifter har anledning til å ha mye intern kapasitet på bærekraftsområdet. Strategien vår er å dekke et behov vi selv hadde i rollen som bærekraftansvarlige. Det dreier seg ofte om praktiske problemstillinger, og hvor man bør begynne, sier Linda Myklebust.

Hun har tidligere jobbet i seismikkselskapet Shearwater GeoServices, mens Hatlebrekke har en fortid i G2 Ocean, en joint venture av shippingselskapene Gearbulk og Grieg Star.

– Vi har erfart at bærekraft og juss er to sider av samme sak, og begynte å diskutere hvordan vi kunne kombinere og bruke erfaringen vår og omsette dette, sier Hatlebrekke.

Åpenhetsloven får følger

Gjennom å arbeide som jurister in house så de selv hvor mange bærekraft-problemstillinger som dukket opp, og hvor stort fagområdet er blitt.

– Det kan dreie seg om hvilke standarder man skal velge for rapporteringen, hvordan man skal utarbeide rapporter eller håndtere nye krav fra bankene, hvorvidt man skal sette konkrete mål, og i hvilken grad man mener taksonomien vil påvirke, sier hun.

De siste månedene har EUs taksonomi og åpenhetsloven vært på manges tunger, og næringslivet har satt temaet høyt på agendaen.

– Selv om den nye åpenhetsloven ikke treffer de minste bedriftene direkte, er de ofte en del av en leverandørkjede. Større selskaper som omfattes av åpenhetsloven vil eksempelvis måtte snu seg til sine leverandører, og få informasjon om leverandørens egen håndtering av menneskerettigheter. Et viktig prinsipp bak åpenhetsloven er jo å ha kontroll på hele verdikjeden, sier Myklebust.

Advokatene spår derfor at åpenhetsloven på ganske kort sikt vil ha direkte påvirkning også på mindre og mellomstore bedrifter.

– Dette er ikke nye problemstillinger – men med den nye loven stilles det strengere krav til systematikk og åpenhet enn før.

Egen bærekraft-utdanning?

Også såkalt ESG (environmental, social, governance) er blitt viktigere. ESG er et begrep som brukes om en bedrifts evne til å ivareta miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. Bedrifter som ikke er forberedt på ESG-spørsmål kan fort merke følgene, både praktisk og kommersielt, advarer advokatene. – Dette kan for eksempel få direkte konsekvenser i mange anbudsprosesser hvor tilbydernes bærekraftprofil vektes tyngre i vurderingene. Vi kjenner til selskaper som har stilt opp i anbudsprosesser, fått spørsmål om bærekraft, blitt svar skyldig – og dermed mistet oppdraget med en gang.

Responsen etter lansering har vist at det er definitivt plass for et nisjefirma som deres, mener de to advokatene.

– Vi tror bærekraft vil bli vektlagt i større og større grad fremover, og vi ser en økende rettsliggjøring av feltet. Advokater har kanskje litt lett for å sette søkelys på risiko, men det er vel så viktig å ha fokus på alle mulighetene i det grønne skiftet. Eksempelvis kan det være et konkurransefortrinn å vise til hvordan man jobber med bærekraft, vise fremgang, og ta et aktivt eierskap til dette, sier Hatlebrekke.

Hun legger til at bærekraft er blitt et eget fagfelt, mens det før var det noe man fikk i tillegg til andre ansvarsområder i selskapet.

Jeg tror flere vil ha lyst å spesialisere seg på bærekraft i fremtiden, også på jusstudiet.

Cecilie Koch Hatlebrekke, advokat i MH Partners

– Det skjer så mye på feltet at man må følge det aktivt for å holde seg løpende oppdatert. Jeg tror at flere vil ha lyst å spesialisere seg på bærekraft i fremtiden, også på jusstudiet, sier Hatlebrekke.

Lær deg ESG

De er ikke redde for å dele kunnskap.

– Det er en del av verdien i konseptet vårt. Vi søker aktivt etter samarbeidspartnere som kan bruke vår spesialkompetanse og industribakgrunn, og samarbeider allerede med aktører fra noen av de store advokatfirmaene og er aktive i flere næringsorganisasjoner og bransjefora, sier Hatlebrekke.

Men det må være en realitet bak det hele, ikke bare prat, understreker advokatene.

– Konkurransekraften din er avhengig av at du leverer på ESG-feltet. Det er derfor det er så viktig at ESG-arbeidet ikke bare er noe kommunikasjonsavdelingen tar seg av, men at det er en integrert del av strategien. Bankene og investormiljøet har jo vært drivere i utviklingen, og et viktig aspekt ved taksonomien er jo å bekjempe grønnvasking og å gjøre det lettere å vite hva som er grønt slik at kapitalen i enda større grad finner veien til de bærekraftige prosjektene.

– Før var ESG en slide på slutten av presentasjonene til banker og investorer, nå er det ofte øverst på agendaen, fastslår Myklebust.

Powered by Labrador CMS