– Vi kan ikke bare tenke på klimautslipp, men også på forbruk, gjenvinning, menneskerettigheter og sirkulærøkonomi, sier chief counsel sustainability, Claes Åbyholm.
– Vi kan ikke bare tenke på klimautslipp, men også på forbruk, gjenvinning, menneskerettigheter og sirkulærøkonomi, sier chief counsel sustainability, Claes Åbyholm.

Equinor: – Bærekraft er å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier

Equinor har som ambisjon å tredvedoble den fornybare energikapasiteten innen femten år. Samtidig skal alle globale operasjoner innen olje og gass være karbonnøytrale innen ti år, og på norsk sokkel skal utslippene være tilnærmet null innen 2050. Det betyr mye jobb for Equinor-advokatene.

Publisert Sist oppdatert

Equinor omtales gjerne som et lokomotiv innen utviklingen av fornybar energi. I dag forsyner selskapet en million europeiske hjem med fornybar energi, og nylig ble det kjent at Equinor har inngått et nytt samarbeid for utvinning av flytende «grønt» hydrogen.

– Da mener jeg det er ganske inspirerende å høre påtroppende konsernsjef Anders Opdahl si at han har lyst til å gjøre enda mer. Han vil øke tempoet og omfanget, og det lover godt – også for oss advokater, sier advokat Claes Åbyholm.

Travle advokater

Åbyholm sitter i selskapets ledergruppe innen bærekraft og har arbeidet som advokat på energifeltet mer eller mindre siden 1996. Han er klar på hva som blir Equinor-advokatenes viktigste arbeidsoppgaver i tiden fremover.

– Vi bidrar til utvikling og implementering, men også til skjerping av klimamålene våre. I likhet med advokatfirmaene jobber vi samtidig med enkeltprosjekter internt. Blant annet med effektivisering av eksisterende olje- og gassvirksomhet, og elektrifisering av sokkelen.

- Vi har store team som jobber med fornybar-prosjekter, med karbonfangst og -lagring, med rammeverket for å skape et marked for vern av regnskog og naturlig sink, og vi bidrar med investering i ny teknologi i alle avtaler og liknende. Det er et voldsomt omfang av arbeidsoppgaver som vi advokater er involvert i, forklarer han.

– Har Equinor troverdigheten som trengs for å være et ledende lokomotiv innen fornybar energi?

– Jeg håper og tror det. Equinor har tradisjonelt sett vært et olje- og gasselskap, men også et teknologiselskap. Nå er det behov for ny teknologi som vi er med på å fremskaffe, kombinert med de store fornybarprosjektene vi arbeider med.

Apodi Solar i Brasil var Equinors første skritt inn i solenergi-sektoren. Allerede i 2017 ble Equinor en del av prosjektet, i samarbeid med Scatec Solar. Anlegget, som ligger i staten Ceará i den nordøstlige delen av Brasil, ga allerede i 2018 strøm til 170.000 husholdninger i Brasil.
Apodi Solar i Brasil var Equinors første skritt inn i solenergi-sektoren. Allerede i 2017 ble Equinor en del av prosjektet, i samarbeid med Scatec Solar. Anlegget, som ligger i staten Ceará i den nordøstlige delen av Brasil, ga allerede i 2018 strøm til 170.000 husholdninger i Brasil.

Grønn rekruttering

Klima og bærekraft har vokst kraftig som fagområde for advokater og jurister de siste fem årene, forteller han.

– Det har å gjøre med konteksten, klimakrisen og kanskje oljekrisen, og henger sammen med Paris-avtalen, FNs bærekraftsmål og ikke minst utviklingen i EU. Investorene har sett at det lønner seg å investere i det grønne. Videre har såkalt ESG, environmental, social and corporate governance, blitt et fokusområde. Samtidig er det økte rapporteringskrav i forbindelse med klimarisiko, og når man da legger alt dette sammen, blir området så stort at det blir helt naturlig at fagmiljøet kommer etter, forklarer han.

Åbyholm tror også at det grønne fokuset har betydning for rekrutteringen av nye juridiske talenter til selskapet.

– Det handler om deres fremtid, så det er klart de legger vekt på det. Det gjør også at vi gjennom vår satsing på ny energi, bærekraft, klimamål, endring av navn og så videre sender et tydelig signal om at vi tar dette på alvor. Hadde vi ikke gjort det, aner det meg at vi hadde slitt mer med rekrutteringen.

– Jeg tror det er mange som generelt opplever det som meningsfylt å levere energi til mennesker. Og så handler det i neste omgang om å gjøre det på den mest miljøvennlige og effektive måten, mener Åbyholm.

Northern lights

Equinor er involvert i så mange prosjekter at det er vanskelig å holde oversikt. Selskapet har 21.000 ansatte i 30 ulike land. Selv er Åbyholm, i likhet med mange andre advokater, spesielt opptatt av havvind.

En illustrasjon fra Equinor av karbonlagringsprosjektet Northern Lights.
En illustrasjon fra Equinor av karbonlagringsprosjektet Northern Lights.

– Jeg synes det er spennende med flytende havvind, og at vi har som ambisjon å bli en global leder innen offshore vind. For å kunne ta med olje og gass videre i fremtiden på en bærekraftig måte, er vi avhengig av nye verdikjeder, sier Åbyholm som også trekker frem karbonfangst og -lagring.

– Northern lights-prosjektet, som innebærer lagring av karbon langt under havbunnen, mener mange er et viktig premiss for å oppnå Paris-avtalen. Samtidig bygger det på Equinors gamle tradisjoner og kompetanse. Det er gøy å se hvordan man kan videreføre en tradisjon som vår inn i et lavutslippssamfunn.

– Bærekraft handler om å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier. I Equinor korresponderer det helt med strategien vår som er «Always safe, low-carbon and high value». Det er faktisk en bærekraftstrategi i seg selv – noe som kanskje kommer overraskende på mange.

Lavutslippssamfunnet

Han beskriver enkelt det grønne skiftet som overgangen til et lavutslippssamfunn.

– For at vi skal oppnå en bærekraftig fremtid kan vi ikke bare tenke på klimautslipp. Vi må tenke på å redusere forbruket, gjenvinning, sirkulærøkonomi, menneskerettigheter, hvordan vi tenker på biomangfoldet og hvordan vi beskytter verdifulle arealer som regnskog og matjord, mener Equinor-advokaten.

– Slik sett er vi alle i samme båt. Da må vi se på hvordan myndigheter, investorer og også samfunnet og individene må samarbeide. For Equinor handler det om en energiomlegging hvor man skal gå fra fossilt til grønnere, og redusere utslippet, redusere omfanget av olje og gass, og vokse enormt innenfor ny energi.

Powered by Labrador CMS