– Vi har hatt et spennende samarbeid med ambassaden over flere år. Det er mange synergier mellom dansk og norsk næringsliv, sier advokat Henrik Grung i Kvale.
– Vi har hatt et spennende samarbeid med ambassaden over flere år. Det er mange synergier mellom dansk og norsk næringsliv, sier advokat Henrik Grung i Kvale.

Kvale sentralt i grønt shipping-samarbeid

I høst planlegger dansk næringsliv et eksportfremstøt til Møre og Romsdal innenfor grønn shipping. Advokatfirmaet Kvale i Ålesund er samarbeidspartner.

Publisert Sist oppdatert

Fokus for fremstøtet er å presentere løsninger som kan gjøre norske skip, fiskebåter og ferger mer bærekraftige eller økonomiske.

Dette kom frem i et webinar om grønn shipping og mulighet for næringslivet i Norden, arrangert av Danmarks ambassade. En av foredragsholderne var Henrik Grung, advokat og partner i Kvale i Ålesund.

– Mange av våre klienter vil kunne være interessert i den danske leverandørindustrien. Vår rolle i forbindelse med besøket blir å delta i møter med verft- og leverandørindustrien og med rederileddet på Nord-Vestlandet. Vi tror det blir spennende møter, sier Grung til Advokatbladet.

Handlingsplan for grønn skipsfart

Kvale arbeider opp mot både nasjonalt og internasjonalt næringsliv fra sine kontorer både i Oslo og i Ålesund.

– Vi er indirekte involvert i det grønne skiftet gjennom de regulatoriske endringene som kommer; vi veileder våre klienter om disse. Skiftet preger mange næringer, og styres i stor grad av de nasjonale og internasjonale myndighetskravene, forteller Grung.

- For eksempel har regjeringen laget en egen handlingsplan for grønn skipsfart, og dette bidrar - sammen med krav til internasjonal skipsfart via FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)- til ambisiøse mål for det neste tiåret. Når rederiene stiller krav til verftet, vil verftet stille krav til sine leverandører, og slik forplanter det grønne skiftet seg, sier Grung.

I webinaret omtalte han næringslivet i regionen som risikovillig og ekspansivt, og som er i stand til å snu seg rundt og møte utfordringer.

– Det har vi sett under Covid-19. Jeg opplever aktørene som driver næring her som veldig engasjerte og utadrettede, og også internasjonale, sa Grung.

Korona ga fart

Mulighetene i Norge er store, ifølge danskene: Ikke bare er havvind utpekt som det neste store industrieventyret for Norge, men koronakrisen har ført til at den grønne omstillingen i Norge har skutt fart.

At den norske maritime sektoren står for 22 prosent av det totale norske utslipp, og at den norske flåten består av 1800 skip, der halvparten er over 20 år, gir muligheter, mener danskene.

Advokat Henrik Grung viste i webinaret til at Norges Banks pengepolitiske rapport for regionen pr. 12. juni er optimistisk, til tross for at både reiselivet, den maritime industrien og oljerelaterte næringer har nedgang som følge av Covid-19.

– Men frykten for nedgang overskygges av engasjement, mot og evnen til å tenke nytt og snu seg rundt. Sunnmøringer er kjent for sin ujålete tilnærmingsstil, de tar på seg kjeledressen og går ned i produksjonen og tar i et tak. Jeg tror vi vil se et næringsliv på Nord-Vestlandet som vil endre seg, slik det har gjort i generasjoner, og det vil være en spennende samarbeidspartner for det danske næringslivet, sa Grung.

Grønne fiskebåter

På spørsmål om hvordan stemningen er blant rederne og verftene i området, svarte Grung at rederne er skjerpet og bekymret som følge av utviklingen.

– De ser et utfordrende marked. Fiskebåtrederne, som er en stor sektor i regionen, er veldig offensive. Det er mange prosjekter for å utvikle ny, grønn teknologi i nye fartøy, sa Grung.

Potensialet for å oppdatere den aldrende norske flåten med grønn teknologi er enorm, sa Roel Zwart i risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL (tidligere Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd).

Selskapet har kartlagt konkrete fornybar-muligheter i Norge innenfor blant annet fergetrafikk, fiskeri- og fiskeoppdrett, batteriladningsstasjoner og skipsverft, og også norske støtteordninger som Enova og Innovasjon Norge, som ble presentert i webinaret.

Powered by Labrador CMS