- Det er faktisk slik at de største leverandørene av skytjenester benytter utenlandske datasentere, poengterer Finn Eide i et intervju med Finansavisen. Foto: Henrik Skjevestad

Skatteadvokat: Bør endre bokføringsloven så raskt som mulig

- Et håpløst gammeldags regelverk, ifølge skatteadvokat Finn Eide.

Svært lite tilsier at det er mer risikabelt å oppbevare regnskapsbilag på en server i Nederland eller Irland fremfor i Norge, slik regelverket krever, mener skatteadvokat Finn Eide i Advokatfirmaet Deloitte.

- For at vi skal komme oss over i den nye tid, er det på sin plass at bokføringsloven endres så snart som mulig, og at man i mellomtiden gir dispensasjon fra oppbevaringsplikten til Norge som den store hovedregel, sier Eide til Finansavisen.

Over hele verden

Dagens lov er ifølge Eide allerede håpløs gammeldags. Bokføringsloven har regler om hvordan regnskap og regnskapsdokumentasjon skal oppbevares. Loven krever i all hovedsak at disse skal oppbevares i Norge.

- Skytjenester tilbys av forskjellige leverandører, men felles for de fleste er at de er knyttet opp mot gigantiske datasentre som kan være beliggende hvor som helst i verden, tillegger Eide til FA.

- Mer krevende innsyn

Underdirektør i juridisk avdeling i Skattedirektoratet Astrid M. Dugstad Tveter, understreker overfor Advokatbladet at dagens lov trådte i kraft i 2005, og derfor er snart femten år gammel.

- Bokføringen var den gang i stor grad papirbasert, og det fantes heller ikke kommersielle elektroniske sky-løsninger. De fleste virksomheter benytter i dag elektroniske og digitale løsninger, både private aktører og offentlige sektor, påpeker Tveter, og understreker at hun svarer på generelt grunnlag, og ikke kan kommentere enkeltsaken som fremkommer i Finansavisen.

I likhet med Eide tilegger hun at aktører som tilbyr sky-tjenester ofte vil basere seg på lagring på servere i utlandet.

- Skatteetaten har opplevd at det er mer krevende å få innsyn i bokføringspliktige opplysninger som oppbevares utenfor Norge, og med et stadig mer internasjonalisert og digitalisert næringsliv vil etaten også i fremtiden ha behov for innsyn i bokføringspliktige opplysninger som oppbevares utenfor Norge.

Vil utvikle regler

- Vi er opptatt av å utvikle regler og løsninger som kan ivareta ulike behov, hvor også hensynet til sikre og effektive lagringsløsninger inngår. Ved en eventuell vurdering av regelverksendringer på dette området må det i tilfelle avklares i hvilken grad kontrollhensynet kan ivaretas hvis det åpnes opp for mer oppbevaring av bokførte opplysninger på utenlandske servere. En gjennomgang av bokføringsregelverket for å gjøre nødvendige tilpasninger til dagens og samfunnets behov inngår i Skattedirektoratets samarbeid med Finansdepartementet, understreker Tveter.

 

Powered by Labrador CMS