Medgründer og initiativtaker til nettsiden ilas.no, Rasmus Wandall.
Medgründer og initiativtaker til nettsiden ilas.no, Rasmus Wandall.

Dansk nettverktøy forutser straffeutmåling

– Jeg har hatt et ønske om å utvikle dette verktøyet slik at folk kan få et reelt inntrykk av hvilke konsekvenser en straffesak kan få for noen, sier medgründer av ilas.io, Rasmus Wandall, til Advokatsamfundet.

Publisert Sist oppdatert

På den danske nettsiden ilas.io vil man ved å svare på elleve spørsmål, kunne se sannsynligheten for å bli frifunnet eller kjent skyldig i saker med lignende forhold, samt hvilken straff som er mest sannsynlig. Til slutt får vil man se en oversikt over aktuelle forsvarere som kan kontaktes.

«Ilas sitt formål er å gi alle mennesker tilgang til databasert kunnskap om utfallet i straffesaker, og bidra til å finne en god forsvarsadvokat – som i en vanskelig tid og vanskelig prosess er helt essensielt å ha tilgang til», står det på deres nettsider.

Gir svar på enkle spørsmål

For initiativtaker og advokat, Rasmus Wandall, er ilas.io et resultat av fire års innsamling av data, basert på statistiske modeller fra alle avgjørelser i Danmark de siste seks årene.

– Erfarne dommere og påtalemyndigheter har omfattende kunnskap om hvordan saker vanligvis ender. Med ilas «værmelding» får siktede, deres pårørende, ofre og alle andre, et bedre verktøy for å se hvordan saker vanligvis ender. Det er en helt nødvendig styrking av privatpersonens stilling, sier Rasmus Wandall til Advokatsamfundet, den danske advokatforeningen.

Formålet med nettstedet er å gi danske innbyggere en enkel tilgang til databasert kunnskap om straffeutmåling, samt hjelp til å finne en forsvarer, forteller Wandall.

– Hvis du ikke har vært i en lignende situasjon selv, er det kanskje naturlig å tenke at du ikke vil vite straffen på forhånd, men de som er i situasjonen vil veldig gjerne vite hvor de står, sier han til Advokatsamfundet.

Elleve spørsmål

1. Hva handler saken om?

2. Antall kriminelle i saken?

3. Tidligere siktet for lignende kriminalitet?

4. Hvilket kjønn?

5. Hvilken nasjonalitet?

6. Din alder på gjerningstidspunktet?

7. Fast arbeid?

8. Bor du alene eller med noen?

9. I hvilken kommune foregikk kriminaliteten?

10. Hvordan behandles saken?

11. Nekter eller tilstår du?

– Mine klienter ønsker for eksempel svar på helt naturlige spørsmål, som om de må i fengsel eller kan slippe unna med en betinget dom? Kan du nøye deg med å betale bot? Det kan være enkle spørsmål, men de har store konsekvenser for ens liv, sier han.

Sannsynlighetsberegning

Nettverktøyets prognoser gir et statistisk bilde av hvordan lignende straffesaker typisk ender. Wandall understreker likevel at det er et vitenskapelig verktøy, og ikke en substitutt for juridisk rådgivning.

– Du er anonym mens du bruker nettstedet, så vi samler ikke inn data for å selge det eller bruker informasjonskapsler på nettstedet. Men ilas er ikke et advokatfirma, og vi gir ikke juridisk rådgivning. Statistikk kan aldri stå alene, og det er viktig å snakke med en dyktig forsvarsadvokat om det synet man får, sier han til Advokatsamfundet.

Videre peker han på at det ikke er hundre prosent sikkert, men at det kan gi en viss indikasjon, på hvilke følger som venter av de utførte handlingene.

– Det er selvfølgelig statistiske usikkerheter, og det er også derfor vi omtaler ilas som en «værmelding». Tall kan selvsagt aldri stå alene, men tallene kan gi et bilde av hvilken vei pilen peker, for allerede når du fyller ut dataene dine kan du få et realistisk bilde av hvordan den virkelige straffen vil se ut. Men det er selvsagt ingen modell som med 100 prosent sikkerhet kan beregne hva den endelige straffen blir, sier han.

Besvar 11 spørsmål og få en prognose for din straffesak.
Besvar 11 spørsmål og få en prognose for din straffesak.
Eksempel fra ilas.io.
Eksempel fra ilas.io.
Powered by Labrador CMS