– Vi ser at det er behov for et tydelig bransjeinitiativ for å kunne håndtere risikoene bedre, sier Kristin Nordland Brattli og Maren Folkestad.
– Vi ser at det er behov for et tydelig bransjeinitiativ for å kunne håndtere risikoene bedre, sier Kristin Nordland Brattli og Maren Folkestad.

KORRUPSJON I DET GRØNNE SKIFTET 

– Behov for et tydelig bransjeinitiativ for å kunne håndtere risikoene bedre

– Både leverandørkjeden og produksjonen av komponentene som fornybarbransjen i Norge trenger til sine produkter, er forbundet med menneskerettighetsbrudd, mener Kristin Nordland Brattli og Maren Folkestad i Wikborg Rein. 

Publisert Sist oppdatert

Koboltutvinning i Kongo uten verneutstyr, alvorlige helsekonsekvenser og mindreårige arbeidere. Sentrale komponenter til solcellepanel produsert med tvangsarbeid i Kina.

Dette er bare et par eksempler som ble trukket frem av senioradvokat i Wikborg Rein, Kristin Nordland Brattli, og advokatfullmektig Maren Folkestad, da de nylig var i Arendal for å snakke om risikoene næringslivet møter på veien mot et grønnere verdenssamfunn.

Hvordan skal fornybar-næringen håndtere risikoen for korrupsjon og menneskerettsbrudd? Det var det store spørsmålet.

– Det er i den internasjonale leverandørkjeden vi ser de største utfordringene. Skal man bygge solcelleanlegg eller kjøpe inn produkter som inneholder kobolt for eksempel, kommer aktørene til å ha disse utfordringene, sier Folkestad.

– Både leverandørkjeden og produksjonen av komponentene som fornybarbransjen i Norge trenger til sine produkter, er forbundet med menneskerettighetsbrudd, sier Brattli.

Høy korrupsjonsrisiko

Hun arbeider med compliance og ESG, Folkestad er spesialisert innen fornybar energi og grønne investeringer.

– Spørsmålet er hvordan fornybarbransjen skal håndtere risikoene i sine leverandørkjeder, samtidig som kommersielle hensyn ivaretas. Vanskelige spørsmål kan oppstå der selskapene ikke har tilstrekkelig alternativ tilgang på nødvendige varer og komponenter, sier Brattli.

– Når det gjelder korrupsjon, har vi den «generelle» geografiske risikoen knyttet til korrupsjonsutsatte land som alle som driver næringsvirksomhet er eksponert for, men så er det i tillegg særlige faktorer i fornybarbransjen, slik som offentlige subsidier, kapitaltunge investeringer, utfordringer med råvaretilgang og raske omstillinger som samlet sett gir en høy grad av korrupsjonsrisiko.

Maren Folkestad og Kristin Nordland Brattli sammen med kollegene Elisabeth Roscher, Tormod Nilsen og Caroline Landsværk.
Maren Folkestad og Kristin Nordland Brattli sammen med kollegene Elisabeth Roscher, Tormod Nilsen og Caroline Landsværk.

– Kjenn leverandøren

Man må vite hvem leverandørene er, følge leverandørkjeden og finne ut hvor produktene kommer fra, fortsetter Folkestad.

– For de fleste norske selskaper, ligger problemet kanskje flere ledd nedover i leverandørkjeden. For de store aktørene er det mange som har compliance-systemer for å håndtere dette allerede, mens særlig mange av de mindre aktørene har en del å lære.

– Spørsmålet er om virksomhetene, som eksempelvis de aktørene som blir tildelt havvindområdene i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, er forberedt på å si nei til den billigste leverandøren dersom de finner noe i leverandørkjeden som burde heise et rødt flagg. Er de da forberedt på å velge den dyreste leverandøren, som vil redusere marginene deres betraktelig, sier hun.

Powered by Labrador CMS