Berit Reiss-Andersen er glad for fokuset på advokatprofesjonens uavhengighet. Her fra IBA-konferansen i Miami i fjor
Berit Reiss-Andersen er glad for fokuset på advokatprofesjonens uavhengighet. Her fra IBA-konferansen i Miami i fjor

EUROPEAN LAWYERS' DAY

Advokaters taushetsplikt markeres over hele Europa i dag

- Allmennheten har liten kjennskap til hvorfor det er så viktig at advokatyrket er en uavhengig profesjon, sier Berit Reiss-Andersen. Denne uken ledet hun en debatt i Europaparlamentet om temaet.

Publisert Sist oppdatert

I dag, 25. oktober, er European Lawyers' Day, og årets tema er fortrolighets- og taushetsplikten mellom klient og advokat. 

Det er den europeiske advokatforeningen CCBE - en paraplyorganisasjon for Europas advokatforeninger - som står bak arrangementet, som i år markeres for tiende gang.

Mandag arrangerte CCBE i samarbeid med Europarådet og EU et heldags arrangement i Europaparlamentet i Brüssel. Fokuset var rettet mot de europeiske institusjonenes rolle i å opprettholde kjerneverdiene til advokatprofesjonen i rettspleien.

Arrangementet markerte European Day of Justice, som også feires i dag, og samlet representanter fra EU-institusjonene, Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

- For lite kunnskap

Berit Reiss-Andersen, som tidligere ledet den norske delegasjonen til CCBE, var moderator for en paneldebatt om hvilken betydning en selvstendig advokatstand har for rettspleien.

- Det var et veldig bra seminar, fordi ledende representanter med særlig ansvar for justissektoren var tilstede, samt generalsekretæren i Europarådet. I panelet jeg ledet snakket vi om at det er et stort problem at allmennheten har så liten kjennskap til hvorfor det er så viktig at advokatyrket er er en uavhengig profesjon, forteller hun.

I stedet har en vulgær fremstilling av advokater som grådige snakkemaskiner som er i lomma på kriminelle, tatt litt overhånd, mener hun.

- Dette er så langt fra sannheten som det kan være. Vi er en regulert profesjon, og en helt nødvendig brikke i rettsstaten for at borgerne faktisk får de lovfestede rettighetene de har krav på, og for at domstolene kan fungere. 

- Usynlige advokater

Men fordi betydningen av disse forholdene er såpass lite kjent, har advokatene en litt usynlig funksjon, viser hun til.

- Spørsmålet om advokatprofesjonens uavhengighet engasjerer ikke politikerne så veldig mye, og er ingen vinnersak for dem. Men vi er der for å sikre borgernes rettigheter. Derfor er det avgjørende at man forstår hvorfor det er så viktig å verne om advokaters uavhengighet og advokaters taushetsplikt.

Hun viser til at det er et stort press på taushetsplikten, også i Norge.

- Myndighetene ser ut til å tro at hvis de fikk vite alt som ligger i arkivene og på harddiskene til advokatene, så kunne de avsløre mye uhumskheter. Men det som ville skje, er at ingen da ville betro seg til advokater, og folk ville ikke kunne få veiledning i vanskelige situasjoner. Og man må huske på at det rådet advokater er forpliktet til å gi, er at man skal opptre slik at man ikke bryter loven, sier Reiss-Andersen.

Advokaters uavhengighet beskyttes i EU

Det er et press mot advokaters taushetsplikt og rettsstatlige verdier i mange land.

- Hver gang vi snakker om dette, bruker alle Polen og Ungarn som eksempler, men det er underskudd på rettssikkerhet i de fleste EU-land, sier Reiss-Andersen.

Europarådet har opprettet en egen komité  som har fått i oppgave å utarbeide et bindende, rettslig instrument for å styrke beskyttelsen av advokatyrket, og retten til å utøve yrket uten fordommer eller begrensninger. 

Europarådets generalsekretær Marija Pejčinović Burić deltok på seminaret i Brüssel, og snakket om hvilke reguleringer som må til for å opprettholde uavhengige domstoler og god rettssikkerhet når justissektoren tar i bruk kunstig intelligens over hele linjen.
Europarådets generalsekretær Marija Pejčinović Burić deltok på seminaret i Brüssel, og snakket om hvilke reguleringer som må til for å opprettholde uavhengige domstoler og god rettssikkerhet når justissektoren tar i bruk kunstig intelligens over hele linjen.

- Dette vil få stor betydning for advokaters uavhengighet. Det er prisverdig at EU har tatt initiativ til å sette bindende standarder for advokaters uavhengighet.

- Her i Norge har Advokatforeningen i tolv år jobbet for å få en advokatlov som setter de grunnleggende standarder for at vi skal være en fri og uavhengig profesjon. Da vil advokaters taushetsplikt lovfestes som et fundamentalt virkemiddel for å beskytte profesjonens uavhengighet, som forenklet sagt handler om at advokaten på vegne av borgerne kan kritisere staten, uten at staten samtidig kan se deg i kortene, sier Reiss-Andersen.

-Klienter må kunne kommunisere åpent

Fortrolighet i kommunikasjonen mellom klient og advokat er av avgjørende betydning for å etablere et tillitsforhold mellom klient og advokat, mener CCBE.

Den europeiske advokatforeningen oppfordrer nasjonale advokatforeninger og enkeltadvokater om å engasjere seg for taushetsplikten i dag ved å organisere events eller publisere artikler om temaet.

Generalsekretær Merete Smith har blogget om temaet i dag.

«Advokaters taushetsplikt skiller seg ikke fra andre rettssikkerhetsprinsipper, der grunnleggende sivile rettigheter står opp mot myndighetenes behov for effektiv myndighetsutøvelse. Økt opplysningstilgang fra klienters samtaler med sin advokat vil gjøre det enklere for staten å håndheve ikke bare skatteloven, men alle lover. Spørsmålet er hvilket samfunn vi da samtidig flytter oss i retning av. Dette er den interessemotsetning taushetsplikten i sin kjerne handler om. Og som jeg tenker at dagens regulering av taushetsplikten balanserer på en god måte», skriver Smith.

CCBE: - Klienter skal kunne føle seg trygge

«Klienter kan bare motta hensiktsmessig juridisk rådgivning dersom de kan kommunisere åpent og i fortrolighet med sin advokat. Advokater trenger den fullstendige historien om klientens forhold og handlingene klienten vurderer. Dette er det eneste miljøet der riktig juridisk rådgivning kan gis», skriver CCBE.

«Advokater er pålagt å holde denne informasjonen konfidensiell, noe som gjør at enkeltpersoner kan føle seg trygge ved å avsløre detaljer, slik at de kan motta den mest passende juridiske rådgivningen som er relevant for deres situasjon. Uten denne beskyttelsen av konfidensialitet, er det ingen reell rett til å søke juridisk rådgivning. Hvis det ikke er noen reell rett til juridisk rådgivning, er det ingen reell rettstilgang!»

Taushetsplikten handler ikke om taushet, men om åpenhet. Klienten skal kunne være åpen overfor advokaten, og fortelle alt om saken, skriver Merete Smith i et blogginnlegg i dag.
Taushetsplikten handler ikke om taushet, men om åpenhet. Klienten skal kunne være åpen overfor advokaten, og fortelle alt om saken, skriver Merete Smith i et blogginnlegg i dag.
Powered by Labrador CMS