- Tilsynsrådet mottar jevnlig tips fra publikum, advokater og andre. Tipsene er en viktig del av vår informasjonstilgang, sier direktør Dag Eriksen.

Tilsynsrådet: - Vi forutsetter at advokatene i Bull Årstad ivaretar sine klienter 

Det er forsvarlig at advokatene i Bull Årstad fortsetter med sin advokatvirksomhet, mener Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.  

Publisert Sist oppdatert

Om lag 600 millioner kroner er borte etter at en tidligere advokat i Bull Årstad i en årrekke formidlet fiktive lån. 

Bull Årstad skriver på sine nettsider at det er trist og sterkt beklagelig at «firmaet ser ut til å være ført bak lyset», og at firmaet er «overrasket over det de har funnet ut den seneste tiden». 

I 2017 fikk Tilsynsrådet tips om at Bull Årstad kunne være involvert i lånevirksomhet, skriver Stavanger Aftenblad. Tipset var sendt inn fra et annet advokatfirma, og vedlagt lå et dokument signert av den tidligere advokaten. Etter kort tid ble saken henlagt av Tilsynsrådet. 

– Tipset ble sendt inn fra et annet advokatfirma, og var basert på erfaringen til en anonymisert klient, uttaler direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet til Sandnesposten (alle Sandnespostens artikler om saken krever innlogging).

Ett år senere gjennomførte Tilsynsrådet likevel tilsyn hos Bull Årstad, ifølge Stavanger Aftenblad. Under tilsynet fikk advokatfirmaet refs, og det ble pekt på flere kritikkverdige forhold. 

I 2021 ble det på ny avholdt tilsyn. Igjen ble det pekt på kritikkverdige forhold, og det ble blant annet avdekket brudd på etterlevelse av hvitvaskingslovens § 7.

- Viktig å avkrefte mistanker

Direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, mener det er forsvarlig at de øvrige advokatene i firmaet fortsetter med sin advokatvirksomhet.

- Vi forutsetter at den enkelte advokat ivaretar sine klienter på en forsvarlig måte, også mens tilsynssaken pågår, sier han. 

Dag Eriksen er direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

- Har dere fått indikasjoner på at andre advokater i Bull Årstad har vært involvert i noe straffbart?  

- Saken vil bli undersøkt nøye for å bringe klarhet i alle omstendigheter, også fordi vi tror at det, i en så stor og krevende sak, er viktig for de øvrige advokatene i firmaet at alle mistanker og spekulasjoner om ulovlige forhold hos dem eventuelt kan avkreftes, sier Eriksen.

- Tilsynsrådets revisor og den oppnevnte forvalteren har fått tilgang til en stor mengde dokumenter og data som nå gjennomgås. Tilsynsrådet kommer ikke til å kommentere på de enkelte funn som gjøres mens saken er til behandling, fortsetter han. 

- Opplever dere Bull Årstad som samarbeidsvillige?

- Forvalter og tilsynsrevisor, som forestår den løpende håndteringen på Tilsynsrådets vegne, har et godt samarbeid med advokatforetaket.

Fikk varsel for 16 år siden

Sandnesposten skriver at det tilbake i 2008 ble satt inn 2,5 millioner kroner på klientkonto hos den nå avdøde advokaten i Bull Årstad. Pengene skal ha stammet fra en finansmann. Ett år senere skal han ha fått problemer med å få tilbake pengene, og engasjerte en ekstern advokat for å få tilbake innskuddet.

Overfor Sandnesposten har finansmannen gitt uttrykk for at alarmen i Bull Årstad burde ha gått allerede den gang.

Tidligere samme år skal flere andre personer ha tatt kontakt med Bull Årstad for å advare om mistenkelig aktivitet, ifølge Nettavisen, som siterer anonyme kilder.

«Onsdag mottok Nettavisen opplysninger om at flere personer i fjor sommer tok kontakt med Bull Årstad for å advare om mistenkelig aktivitet. Bakteppet for advarslene eller innholdet i dem er ukjent. Opplysningene tyder på at advokatfirmaet mottok informasjon det ville være naturlig å undersøke nærmere, men at ikke noe ble gjort der og da», skriver Nettavisen.

Selmer-advokat Bård Koppang, som representerer en gruppe kreditorer i saken, sier til Nettavisen at han «kjenner til dette».

Advokatbladet har vært i kontakt med samtlige advokater i Bull Årstad. Ingen av dem ønsker å kommentere saken. 

Powered by Labrador CMS