Bull Årstad Advokatfirma er det eldste advokatfirmaet i Stavanger-regionen, og har 15 medarbeidere på kontorer i Stavanger og Sandnes.

Bull Årstad kreves for 600 millioner kroner - forsikringen kommer trolig til kort

- For et mindre advokatfirma, vil forsikringssummen ofte være mellom 40 til 60 millioner kroner, sier forsikringsmegler Cato Aamodt i Lockton. 

Publisert Sist oppdatert

Torsdag i forrige uke kunne Dagens Næringsliv fortelle historien om hvordan en tidligere partner i Bull Årstad skal ha drevet en omfattende form for fiktiv lånevirksomhet.

Den nå avdøde advokaten skal ha tilbudt mange av Stavanger-regionens mest velstående næringslivsaktører å låne ut millioner av kroner til nye prosjekter, mot løfte om opptil 15 prosent rente. 

Det er utstedt garantier og inneståelseserklæringer fra advokatfirmaet, signert av den nå avdøde advokaten. Det er brukt klientkonto, men også andre type kontoer. 

Advokatbladet har sett kopier av låneavtaler som ble tegnet. Her står blant annet «[v]årt advokatfirma innestår herved for riktig tilbakebetaling av kapital».

Men lånene var fiktive, og det er ikke funnet reelle låntakere. Garantiene var også fiktive, ifølge advokatfirmaet, som sier de er ført bak lyset av den tidligere partneren.

Krav på over 600 millioner kroner

Angivelig skal over 600 millioner kroner skal ha blitt borte, og det er få opplysninger om hvor pengene skal ha blitt av. Uansett har arbeidet med å bringe verdiene tilbake, startet. Selmer og Haver representerer et titalls lånegivere. 

Dette er saken

  • Den 13. juni ble det avslørt at en tidligere advokat i Bull Årstad skal ha drevet fiktiv utlånsvirksomhet, der rike rogalendinger er blitt tilbudt å låne ut penger til svært høy rente. Bull Årstad skulle garantere for at lånene ble tilbakebetalt. 
  • Advokaten ble politianmeldt for bedrageri av Bull Årstad den 31. mai. Han gikk ut av firmaet den 31. desember i fjor, og startet opp egen advokatvirksomhet. Advokaten døde mandag 3. juni. Hans familie er åpne om at advokaten valgte å avslutte livet.  
  • Både privatpersoner og bedrifter har lånt ut store beløp gjennom advokaten. Virksomheten har foregått i minst 17 år. Pengene er sporløst borte, men store deler av pengene har trolig gått til å betale renter til utlånerne. 
  • Den avdøde advokaten og hans familie disponerte en rekke eiendommer, dyre biler, aksjeselskap og enkeltmannsforetak. Dødsboet er insolvent.
  • Det er innledet samarbeid med politimyndigheter, men det er ikke avklart hvorvidt det er Økokrim eller Sør-Vest politidistrikt som skal etterforske saken. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er koplet på.

Selmer bistår om lag førti personer, og har så langt presentert et krav på omtrent 300 millioner kroner overfor advokatfirmaet. Partnerne Bård Ivar Koppang og Henning Wahlen har allerede sendt et varsel til Bull Årstad.

Haver, som også representerer nærmere førti lånegivere, sender et varsel i dag. Dette skal være i størrelsesordenen 250 millioner kroner, ifølge DN

Blant de som har lånt ut penger, finner vi alt fra professorer til finansrådgivere. 

Advokat Flemming Karlsen i Stavangeradvokatene er oppnevnt som bostyrer for dødsboet. Han har overtatt kontrollen over store deler av familiens verdier. Men boet er insolvent.

Forsikret hos Gjensidige

Selmer og Haver mener at Bull Årstad hefter i henhold til inneståelseserklæringene avgitt på selskapets brevpapir, og for den erstatningsbetingende opptredenen som firmaets deltagere eventuelt skal ha begått. 

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet, mens Regler for god advokatskikk krever profesjonsansvarsforsikring. Forsikringsselskapet til Bull Årstad skal være Gjensidige. 

Daglig leder i Bull Årstad, Lars Kåre Pedersen, ønsker ikke å si noe om innholdet i forsikringsavtalen. 

- Vi har dessverre ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet, sier han. 

Ukjent forsikringssum

Cato Aamodt, som er Advokatforeningens forsikringsmegler i Lockton Norway, har omfattende innsikt hva gjelder advokatfirmaer og deres forsikringsavtaler. Over 100 norske advokatfirmaer har plassert forsikringene sine via Lockton.

Cato Aamodt, som er Advokatforeningens forsikringsmegler i Lockton Norway.

Aamodt, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, forteller at vanlig forsikringssum for et mellomstort firma varierer.

- Det avhenger av flere momenter, som omsetning, antall ansatte, type klienter og fagområder.

- For et mindre advokatfirma vil forsikringssummen ofte være 40 til 60 millioner kroner. 

- For de største firmaene, som primært driver med forretningsjuss, kan forsikringssummen være flere milliarder kroner, sier han.

Det er stor variasjon i hvor omfattende advokatfirmaene velger å dekke seg ifølge Aamodt.

- Firmadekningen omfatter som et minimum den lovpålagte sikkerhetsstillelsen, samt profesjonsansvarsforsikring. 

Bull Årstad

Selskapet er organisert som et DA, og har femten medarbeidere, hvorav tolv advokater. 

Elleve av disse er partnere.

I fjor omsatte firmaet for 32,7 millioner kroner, med et årsresultat på omtrent ni millioner kroner. 

- Men mange firmaer har også utvidede forsikringer. Det kan eksempelvis være tale om kriminalitetsforsikring, som dekker advokatfirmaets formuestap som følge av en straffbar handling, eller styreansvarsforsikring, som dekker ansvar for styreverv i virksomheter utenfor partnerskapet.

Kluge-saken

Den største forsikringsutbetalingen til et advokatfirma Aaamodt kjenner til, og som ikke er unntatt offentlighet, er den der Kluge ble dømt til å betale 113 millioner i erstatning for uaktsom rådgivning. 

Borgarting lagmannsrett mente en Kluge-advokat som bistod en bank i en transaksjon burde ha informert om risikoen ved et insolvensunntak i forsikringen. Domstolen mente banken trolig ikke ville inngått avtalen om de var klar over risikoen de sto overfor.

Kluge og den ene advokaten i firmaet ble på denne bakgrunn funnet ansvarlige etter arbeidsgiveransvaret. Deres forsikringsselskaper var henholdsvis Allianz og  Zurich. For begge forsikringsselskapene var ansvaret begrenset til 100 millioner kroner per forsikringstilfelle. 

Nære bånd til den lokale sparebanken

Da saken ble kjent forrige torsdag, brukte Selmer-advokat Bård Ivar Koppang karakteristikken «den største advokatskandalen i norsk historie» i sin omtale av saken. 

Koppang uttalte at det er merkelig at ingen har reagert, verken bank, revisor eller regnskapsfører. 

Det er senere blitt kjent at Bull Årstad har hatt kundeforhold i Sandnes Sparebank, og at det er etablert flere klientkoni i banken. I kontrollkomitéen i den samme banken har den avdøde advokaten tidligere vært leder. Advokaten har også vært medlem av bankens forstanderskap. 

Daglig leder i Bull Årstad, Pedersen, var leder av den juridisk avdelingen i sparebanken over en fireårsperiode, fra 2005 til 2009.

Samme regnskapsfører

Det er videre RSM Norge som har vært revisor for Bull Årstad de siste seks årene. Det samme revisorfirmaet var revisor i ett av aksjeselskapene til den avdøde advokaten. 

Regnskapsføreren til Bull Årstad er Haver regnskap. Firmaet drev sin virksomhet et steinkast unna det nyetablerte foretaket til den nå avdøde advokaten, og var også regnskapsfører i det nyetablerte advokatfirmaet til advokaten. 

Powered by Labrador CMS