I striden som dreier seg om kjøp og utleie av helikopter har kommet til en annen konklusjon enn det Oslo tingrett gjorde da saken var først oppe høsten 2018.
I striden som dreier seg om kjøp og utleie av helikopter har kommet til en annen konklusjon enn det Oslo tingrett gjorde da saken var først oppe høsten 2018.

Kluge dømt til erstatning på 113 millioner kroner for advokatrådgivning

Advokatfirmaet burde ha informert om risikoen ved et insolvensunntak, konstaterer Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Kluge holdes ansvarlig for et tap på 112,9 millioner kroner etter at Sparebank 1 Nord-Norge (SFN) i 2013 kjøpte et helikopter som de leide ut til Heli-One Leasing Norway AS. Heli-One er en del av CHC-konsernet, som var verdens største leverandør av helikoptertjenester til olje- og gassindustrien.

Arve Martin Bjørnvik.
Arve Martin Bjørnvik.

Borgarting lagmannsrett mener en Kluge-advokat som bisto banken i transaksjonen burde ha informert om risikoen ved et insolvensunntak i forsikringen. Domstolen mener banken trolig ikke ville inngått avtalen om de var klar over risikoen de sto overfor.

«Insolvensunntaket medførte at restverdiforsikringen i realiteten primært bare ivaretok CHC’ ansvar, og at SFN ikke hadde noen restverdigaranti ved insolvens hos CHC. Styrets forutsetning om en garanti for helikopterets restverdi fra et anerkjent og solid selskap viser at dette var en risiko som SFN ikke var villig til å ta», heter det i dommen.

Haavind-partnerne Arve Martin Bjørnvik og Pål Martin Abell førte saken for Sparebank 1 Finans Nord-Norge, og er fornøyde med resultatet i lagmannsretten.

– Saken gjelder rådgivning om et omfattende og komplisert avtaleverk, og hvilke krav som da stilles til advokatens utførelse av oppdraget. Lagmannsrettens dom er grundig og velskrevet, sier Bjørnvik.

- Vi burde gjort en bedre jobb

Pål Martin Abell
Pål Martin Abell

I Kluge er man naturlig nok skuffet over Borgartings avgjørelse.

– Vi har mottatt dommen og lest den, og er selvfølgelig skuffet over at lagmannsretten kom til en annen konklusjon enn det tingretten gjorde. Når man leser dommen kommer det frem at både klient og advokatfirma burde, og kunne gjort en bedre jobb i saken, sier managing partner Bjørnar Alterskjær i Kluge til Advokatbladet.

Han understreker at dommen påpekes at det er uenighet om hva det egentlig er blitt gitt råd om, og at domstolene legger vekt på at advokater bør være så tydelig og klar som mulig på de viktigste punktene.

Bjørnar Alterskjær er managing partner i Kluge.
Bjørnar Alterskjær er managing partner i Kluge.

- Bedre compliance-arbeid

- Når man driver omfattende advokatrådgivning vil det være viktig å finne en balanse i hva som skal dokumenteres, og oppsummeres. Mitt inntrykk er at compliance-arbeidet i de fleste advokatfirmaer, inkludert Kluge, er blitt bedre med årene. Det stilles også strengere krav til profesjonsansvar, og jeg opplever at de fleste er ryddige og flinke til å få frem hva oppdraget går ut på.

Kluge har ennå ikke avgjort hvor vidt de vil anke dommen.

- Vi er som nevnt uenig i lagmannsrettens vurdering, og vil nå vurdere om vi skal anke saken, sier Alterskjær.

Powered by Labrador CMS