Ber om samtykke til å ratifisere Brexit-avtale

Norske myndigheter vil sikre rettighetene til briter i Norge og nordmenn i Storbritannia.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen ba fredag Stortinget om samtykke til å ratifisere en avtale som skal sikre nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter brexit, skriver regjeringen.no.

- Gir forutsigbarhet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Avtalen vil tre i kraft idet overgangsperioden for brexit utløper den 31. desember og Storbritannia ikke lenger skal behandles som et EU-medlem og part i EØS-avtalen.

– Storbritannias exit fra EU medfører store endringer både for personer og næringsliv. Jeg er glad for at vi nå kan gi norske og britiske statsborgere som i dag bor, arbeider eller studerer i Storbritannia eller Norge forutsigbarhet og sikkerhet for at rettighetene deres blir opprettholdt, sier justisminister Monica Mæland i en melding.

Se hele proposisjonen til Stortinget her.

Nye regler etter nyttår

Avtalen gjelder bare for personer som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen før årsskiftet.

Britiske statsborgere som ankommer Norge, eller norske borgere som ankommer Storbritannia etter dette tidspunkt, er derimot ikke omfattet av avtalen.

Regjeringen opplyser at de fra 1. januar 2021 vil bli behandlet som tredjelandsborgere etter utlendingsloven.

Powered by Labrador CMS