LIVET SOM SINGELADVOKAT

– Jeg synes det er et friskt påfyll og det er friskt for hodet. Og så er det uforpliktende og jeg kan alltid bare lukke døren til kontoret hvis jeg har behov for det, sier Vibeke Meland om å sitte i kontorfellesskap med andre bransjer.
– Jeg synes det er et friskt påfyll og det er friskt for hodet. Og så er det uforpliktende og jeg kan alltid bare lukke døren til kontoret hvis jeg har behov for det, sier Vibeke Meland om å sitte i kontorfellesskap med andre bransjer.

– Mindre effektivt å jobbe sammen med andre advokater

Trondheimsadvokat Vibeke Meland gikk fra å være partner i et større firma til å jobbe alene, i kontorfellesskap med andre bransjer. Det har hun ikke angret på.

Publisert

TRONDHEIM: Vibeke Meland har jobbet som advokat i snart tjue år. Karrieren startet hun som ansatt i diverse advokatfirmaer, før hun gikk over til å jobbe i et etablert advokatfellesskap og deretter ble partner i et av de store advokatfirmaene i trønderbyen. Åtte år senere, tidlig i våres, trådte hun ut og startet for seg selv.

– Det var først og fremst forretningsmessige årsaker til dette. Jeg gjorde opp status for hva jeg skulle bruke tiden og pengene mine på. Jeg hadde også en opplevelse at det gikk an å drive mer effektivt, sier hun til Advokatbladet.

Dropper advokat-kolleger

Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 og 2018 viser at det på landsbasis er stadig færre advokater som velger å etablere seg for seg selv. I Trondheim derimot går det tilsynelatende motsatt vei. Meland tror en av årsakene kan være det gode, gamle «færre om beinet»-prinsippet.

– Jeg tror generelt det er mindre kamp om oppdragene i Trondheim og at advokater flest har nok å gjøre. I tillegg tror jeg man er mer synlig som advokat her fordi vi ikke er så mange, og at vi sånn sett ikke er så avhengig av et firma for å være tilgjengelig for dem som trenger det.

I Trondheim er det ikke bare mange advokater som jobber selvstendig, men flere velger også å etablere seg alene eller sammen med andre bransjer – og helt utenom advokatfellesskapene. Meland er en av dem. Vegg i vegg med hennes kontor finner man Korforbundet på den ene siden og forsikringsmeglere på den andre.

– Jeg tror ikke det er noe spesielt økonomisk å vinne på å etablere seg sammen med andre advokater i tradisjonelle advokatkontorer. Når advokater går sammen i et fellesskap, kan nettopp det at man er flere bli mindre effektivt. Eksempelvis ved at man bruker tid på å ta andres telefoner, ta imot andres klienter, internmøter og større innkjøp. For å unngå å holde på med alt dette ansetter man gjerne en sekretær eller flere. Samtidig kreves det mer areal, flere møterom, mer utstyr og generelt mer av alt, noe som gjør at den tradisjonelle firmadriften blir dyrere for de fleste.

For Meland er heller ikke fysisk nærhet til et fagmiljø noe spesielt savn.

– Jeg har alltid noen jeg kan spørre bare en telefon eller e-post unna. I tillegg har jeg et stort nettverk av advokater og et faglig og sosialt felleskap gjennom en velfungerende advokatforening. Trondheim er en såpass liten by at alle kjenner hverandre og miljøet er godt. Jeg opplever ikke at det er noe problem å få faglig støtte hvis jeg står fast.

– Liten risiko

Friheten til å jobbe så mye man vil og når man vil, markedsføre seg slik man vil, fravær av interessekonflikter og billigere drift var noe av det som lokket Meland. Likevel tror hun det er viktig å ha en høy grad av selvstendighet, og at man har en liten kremmer i magen, før man takker for seg til livet i et advokatfelleskap og spesielt som ansatt.

– Jeg fant ut at jeg ikke var avhengig av å ha en spesiell kontoradresse for å få oppdrag, men at de heller kom direkte til meg. Sånn sett var det liten risiko ved å bryte ut. Skal man gjøre noe som dette, må man være sikkert på sin egen oppdragsmengde og at sakene kommer uansett hvor man sitter.

Selv jobber Meland med personskadeerstatning, som fast bistandsadvokat i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, og med familierett og barnevern.

– Jeg har aldri drevet landhandleri og spesialiserte meg ganske fort, og har derfor jobbet med dette i mange år. Det i seg selv gir en trygghet.

Flere advokater har valgt etablere seg helt utenom firmaene eller de tradisjonelle fellesskapene. Her er et knippe av dem: (f.v) Vibeke Meland, Gunhild Oftedal, Terje Engebretsen, Janne Fjelnseth og Merethe Gulliksen.
Flere advokater har valgt etablere seg helt utenom firmaene eller de tradisjonelle fellesskapene. Her er et knippe av dem: (f.v) Vibeke Meland, Gunhild Oftedal, Terje Engebretsen, Janne Fjelnseth og Merethe Gulliksen.

Tradisjon vs. digitalisering

For Meland er singeladvokat-livet nærmest klisjéaktig rosenrødt, og hun sier selv at den nye tilværelsen «har gått over all forventning». Likevel har hun noen tanker om hvilke utfordringer som kan komme.

– Jeg føler ikke at det ansvaret jeg har nå er noe mer tyngende enn å være partner i et større firma. Kostnadsbildet her er også så lavt, at dersom jeg skulle få avbrudd over en periode, vil jeg tåle det godt. Det som kan være tungvint er om man trenger kollegahjelp med saker i forbindelse med sykdom eller liknende, men den utfordringen har foreløpig ikke dukket opp. De digitale løsningene gjør det jo også mulig å jobbe utenfor kontoret.

Et representativt kontor og gode digitale løsninger er noe av det viktigste for Meland. Hun vil ikke at klientene skal merke noen forskjell på om de kommer til et stort firma eller til henne. Seriøsiteten og tilgjengeligheten skal være den samme.

– Jeg var veldig klar på at det var akkurat som dette jeg ville etablere meg. Jeg har fått tilbud fra noen advokatfellesskap i ettertid, men har takket pent nei. Akkurat nå tror jeg at vi er i en brytning mellom den tradisjonelle måten å drive advokatvirksomhet på og den nye nettbaserte verdenen. Jeg prøver å vende praksisen min til å være så digital som mulig. Her skrives det ut lite papir, for å si det sånn.

For Meland ble den økende digitaliseringen av advokatbransjen et tegn på at tiden var inne for å starte med egendrift.

– Jeg føler jeg jobber mye mer effektivt nå. Jeg bruker ikke lenger tid på interne møter, fellesoppgaver og andres saker. Dette gir rom for mer fakturerbar tid, eller alternativt mer fritid. Jeg tror ikke jeg er på jobb noe mer enn før, og egentlig opplever jeg ikke arbeidshverdagen som så veldig annerledes enn tidligere heller.

Fire om livet som selvstendig advokat

Merethe Gulliksen
Har jobbet for seg selv i åtte år

– Jeg ønsket en annen økonomisk hverdag, og hadde lyst til å prioritere andre ting. I tillegg var jeg godt etablert som advokat, både hva gjelder tilfang av saker og i fagmiljøet. Jeg tror man trenger å ha en iboende kremmer i seg om man skal få det til. Er man veldig avhengig av trygghet, bør man satse på en annen løsning.

Gunhild Oftedal
Har jobbet for seg selv i snart ni år

– Jeg liker friheten til å bestemme selv. En forutsetning for at jeg trives er at jeg har så mange oppdrag utenfor kontoret, med barnevernssaker, i avhør og i retten som fast bistandsadvokat. I tillegg passer jeg på å ta meg tid til å møte advokatkollegaer til lunsj innimellom.

Terje Engebretsen
Har jobbet for seg selv i rundt 17 år

– Utgiftsnivået alene passer meg bedre enn når jeg sitter med andre, samtidig som at jeg liker å styre dagen min selv. Jeg har vært fast forsvarer i mange år, og den tryggheten med løpende oppdrag i bunnen, har mye å si.

Janne Fjelnseth
Har jobbet for seg selv i tre måneder

– Jeg har nettopp gått fra å være partner til å jobbe selvstendig, og med småbarn verdsetter jeg fleksibiliteten som følger av det – på samme tid som at jeg har full kontroll på kostnadene og kan velge selv hvilke saker jeg vil ta på meg.