Bransjestatistikken for 2015 viser store lønnsforskjeller innad i bransjen. Foto: Lisa S. / Shutterstock / NTB scanpix
Bransjestatistikken for 2015 viser store lønnsforskjeller innad i bransjen. Foto: Lisa S. / Shutterstock / NTB scanpix

Seks av ti tjener under en million

Nyansatte får lavere lønn

Publisert

  • Seks av ti advokater tjente under en million kroner i fjor.
  • Mannlige advokater tjener i snitt nærmere 650.000 kroner mer pr. år enn kvinnelige advokater.
  • Nyansattes lønninger går ned.

Dette kommer fram i ferske tall fra Den store advokatundersøkelsen, også kalt bransjeundersøkelsen, som er utført av TNS Gallup.

Mens snittlønnen for mannlige advokater for 2015 var 1,56 millioner kroner, var tilsvarende tall for kvinnelige advokater 916.000 kroner. En trøst kan være at forskjellene minker: Mens kvinnens snittlønninger i 2015 utgjorde 58,6 prosent av menns, var tallet 56,7 prosent i 2013.

Seniorkonsulent Harald Sørgaard Djupvik i TNS Gallup er ansvarlig for undersøkelsen. Han tror at en årsak til de store kjønnsforskjellene er preferanseforskjeller mellom mannlige og kvinnelige advokater.

Seniorkonsulent Harald Sørgaard Djupvik i TNS Gallup har laget bransjestatistikk for advokatbransjen i tretten år.
Seniorkonsulent Harald Sørgaard Djupvik i TNS Gallup har laget bransjestatistikk for advokatbransjen i tretten år.

– Vi ser helt klart at kvinner i større grad liker å jobbe med privatjus, mens menn i større grad har preferanse for forretningsjus. Dette er nok en av årsakene til at kvinner ikke går inn i forretningssfæren. Men vi ser at de kvinnene som blir partnere i et forretningsadvokatfirma, gjør det veldig bra økonomisk, faktisk enda bedre enn mennene, men gruppen er veldig liten og eksklusiv, sier Djupvik.

Ikke alle advokater har skyhøye millioninntekter: 79 prosent av alle kvinnelige advokater tjente i fjor under en million kroner, mens tilsvarende tall for menn er 50,6 prosent. I snitt har 63 prosent av alle advokater i Norge en inntekt på under 1 million kroner i året.

Andelen som har en inntekt mellom 500.000 kroner og en million, er 49,8 prosent.

Og 12,8 prosent – om lag 1120 mennesker – tjente under en halv million kroner. Antallet som tjener under 500.000 kroner har økt, fra 10,4 prosent i 2013.

– De nyansatte får lavere lønninger nå enn for to år siden. Lønningene presses ned, men ikke blant dem som allerede er i firmaet. Hvis man gikk fra å være ansatt advokat i 2013 til partner i 2015, økte snittlønnen fra 1 million til 1,7 millioner kroner, forteller Djupvik.

Forskjellene i inntekter er store og økende: Åtte prosent av advokatene – om lag 700 advokater – tjente mellom to og fem millioner kroner, mens 2,8 prosent – om lag 245 advokater – tjente over fem millioner kroner i fjor

Lønnsøkningen for alle advokater er bare 0,3 prosent i snitt, som innebærer en reallønnsnedgang. Men for partnerne er bildet annerledes, de har økt lønnen med 4,3 prosent siden 2013.

Djupvik roper varsku om årslønnsutviklingen til advokater, som ifølge ham har vært faretruende svak de siste fire årene.

– Den gjennomsnittlige advokat i Norge i dag tjener relativt sett mindre i 2015 enn i 2013. Advokater kan få et omdømmeproblem hvis studenter tror at de ikke bør gå inn i bransjen på grunn av en negativ lønnsutvikling. For rekrutteringen kan dette være en utfordring, sier Djupvik.

HØYE TOPPER

TNS Gallup lister også opp innrapportert topplønn i hver enkelt kategori: Blant partnerne var topplønnen i fjor 25 millioner kroner. På eier av enkeltpersonforetak-listen er inntektstoppen 10,8 millioner, mens blant bedriftsadvokater er topplønnen 10,15 millioner. Blant ansatte advokater, er den rapporterte topplønnen 2,76 millioner. Blant advokatfullmektiger er topplønnen 2,4 millioner kroner, blant organisasjonsadvokatene 2,35 millioner, mens topplønnen blant offentlig ansatte advokater var 1,5 millioner kroner.

Nærmere syv av ti advokater (67 prosent) jobber i advokatvirksomheter, mens 33 prosent jobber i bedrifter, organisasjoner eller offentlige institusjoner.

[caption id="attachment_8450" align="alignleft" width="777"] Omsetning 2015 fordelt på virksomheter[/caption]

Mens menn når inntektstoppen når de fyller 45 år – og ligger på topp helt til de fyller 65 – er det først når kvinner blir 50 at de topper økonomisk over sine medsøstre. Posisjonen holder de bare til de blir 60, da de gjør et betydelig fall. Om kvinnene holder ut til fylte 65, derimot, klatrer de forbi mennene. Kvinner ligger på inntektstoppen blant alle advokater i gruppen 65 til 69 år, ifølge statistikken.

[caption id="attachment_8461" align="alignright" width="238"] De største advokatfirmaene jobber stadig mer pro bono.[/caption]

Omsetning 2015 fordelt på virksomheter
Omsetning 2015 fordelt på virksomheter

I snitt jobber alle mannlige advokater 40,2 timer pr. uke, mens kvinnelige advokater jobber 39,4 timer pr. uke. Men forskjellene blant de ulike stillingskategoriene er stor: Mest jobber partnere og advokatfullmektiger, der er arbeidsmengden helt lik: I begge grupper jobber menn i snitt 43 timer pr. uke (8,6 timer pr. arbeidsdag), mens kvinnene ligger rett bak, med 42 timer i uken (8,4 timer pr. arbeidsdag).

Kvinnelige eiere av enkeltpersonforetak jobber mer enn sine mannlige kolleger, i snitt 36 timer pr. uke, mens tallet for menn er 34 timer pr. uke.

For ansatte advokater er timetallet 41 (menn) og 38 (kvinner).

De største advokatfirmaene jobber stadig mer pro bono.
De største advokatfirmaene jobber stadig mer pro bono.

Gjennomsnittlig timepris for partnere er 2100 kroner, for ansatt advokat 1600 kroner, og 1300 kroner for advokatfullmektiger. Utviklingen er svakt økende i alle kategorier, og det er store geografiske forskjeller: Mens snittprisen for advokattjenester i Oslo er på topp med 1695 kroner, er Nordland på bunn med 1204 kroner. Snittprisen for hele landet under ett er 1471 kroner.

TNS Gallup har bedt advokater om å oppgi firmaets utfakturerte timepriser til ulike grupper klienter. Disse tallene skiller seg fra oppgitte timepriser: Utenlandske klienter må ut med 2000 kr pr time i snitt, mens næringslivsklienter betaler 1750 kroner. Tallene for privatklienter er 1450 kroner, mens offentlig forvaltning, inklusiv skifterett for konkursbo, slipper billigst unna, med 1300 kroner pr. time.

Totalomsetningen i advokatbransjen var i fjor på 15,2 milliarder, en økning på 630 millioner fra 2014. Korrigert for en prisvekst på tre prosent, endte totalomsetningen for 2015 på 10,88 milliarder kroner.

De ti største advokatfirmaene står for 35 prosent av omsetningen.