At bare fjorten prosent av partnerne i de 25 største firmaene er kvinner, er et tap for de store forretningsadvokatfirmaene, mener organisasjonsadvokatene Tina Storsletten Nordstrøm og Andreas Moen.
At bare fjorten prosent av partnerne i de 25 største firmaene er kvinner, er et tap for de store forretningsadvokatfirmaene, mener organisasjonsadvokatene Tina Storsletten Nordstrøm og Andreas Moen.

Kvinnemanko på topp "et kjempeproblem"

– Det foregår strukturell diskriminering av kvinner i advokatbransjen som gjør det vanskeligere for kvinner å nå opp enn for menn.

Publisert

Dette sier Tina Storsletten Nordstrøm, organisasjonsadvokat i LO og leder i Advokatforeningens kvinneutvalg.

Tina Storsletten Nordstrøm
Tina Storsletten Nordstrøm

Advokatbladet har samlet henne og Andreas Moen, organisasjonsadvokat i Parat, for å diskutere bransjestatistikken. De to har vært omtrent like lenge i advokatyrket, og gikk ut av studiet i henholdsvis 2009 og 2008.

Begge synes at likestillingen går for tregt på toppen i bransjen.

– Sytti prosent av jusstudentene er kvinner. At firmaene ikke klarer å bevare kvinnelige advokaters kompetanse, og løfte dem opp i partnerrollen, er et kjempeproblem. Jeg tror at kundene, både offentlige og private, ønsker å møte et mer kjønnsbalansert team. Ingen er tjent med en mannsdominert advokatbransje, sier Nordstrøm.

– Kvinner og menn har ulike ting å tilføre, og på veldig mange nivåer vil det være en fordel med en bedre kjønnsbalanse. Noe av det viktigste firmaene må ta tak i, er å legge til rette for at barnefødsler ikke skaper hindre for kvinner, mener Moen.

At flinke kvinner ikke går inn i toppen hos de største advokatfirmaene, er ikke nødvendigvis et tap for samfunnet som helhet, poengterer han.

– For det betyr jo at mange av de beste hodene går inn i andre viktige roller i samfunnet. Vi trenger dem som dommere, i politiet, i organisasjonene og i fagforeningene. Det er ikke bare i de største advokatfirmaene at viktige samfunnsoppdrag ivaretas, sier han.

Tina Storsletten Nordstrøm leder Kvinneutvalget.
Tina Storsletten Nordstrøm leder Kvinneutvalget.

[caption id="attachment_8480" align="alignright" width="750"] Kvinner kan selv gjøre en jobb for å komme opp og frem, mener Andreas Moen og Tina Storsletten Nordstrøm.[/caption]

Firmaene med svært lav kvinneandel på partnersiden bør gå i seg selv, mener Nordstrøm.

– Jeg, og Kvinneutvalget, mener at situasjonen kan bedres med tydelige ledergrep. Firmaene må kommunisere at de ønsker kvinner videre, og hva de krever og ikke krever av sine ansatte. Vi er kommet dit at arbeidstagere generelt vil ha en balanse. Heller ikke menn vil sitte på jobb hele tiden, men like fullt har de lyst på spennende arbeidsoppgaver. Det er bare tull at advokathverdagen ikke kan planlegges. Vi har jo masse frister! God ledelse og god planlegging må til, og kvinner må få vite at man vil ha dem med på laget.

Firmaene må også erkjenne at de ikke velger objektivt når nye partnere skal pekes ut, mener hun.

– Menn velger fortere sine kronprinser enn sine kronprinsesser, sier Nordstrøm.

Den store, gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn skyldes i stor grad at det er svært få kvinner i høytlønnsgruppen, og mange kvinner i gruppene som tjener mindre, understreker de to.

– Kvinner er ikke i posisjon til å få tak i de store pengene i de store firmaene, sier Nordstrøm.

De to organisasjonsadvokatene er ikke misunnelige på de høye lønningene til partnerne i de største firmaene.

Andreas Moen forteller at han tenker helt motsatt.

– Jeg jobber jo i en fagforening der hovedhensikten er å bidra til bedre fordeling av goder i samfunnet; at mer av inntektene går fra eierne til arbeiderne, og slik bidra til en bedre økonomi for middelklassen. Hvis man ikke har en god fordeling, risikerer man at ulikhetene øker. Det er kanskje ikke så gøy å tjene tretti millioner i året, dersom du må bo i et hus med høye gjerder fordi det er så mye fattigdom i samfunnet.

– Når dette er sagt, så er det ikke så farlig at noen advokater tjener mye penger, og mange partnere bidrar til stor verdiskaping, sier han.

Mens man venter på at strukturene skal endres, kan kvinner selv gjøre en jobb for å komme seg opp og fram, poengterer Kvinneutvalgs-lederen.

– Kvinner må jobbe smart, og vite hvilke knapper de skal trykke på for å få spennende arbeidsoppgaver. Kvinneutvalget har laget konkrete tips både til kvinnene selv og til bransjen. Akkurat nå fokuserer vi på salg, på hvordan kvinner må tenke mer kommersielt for å skape verdi for kunden, sier Nordstrøm.

Før jul arrangeres blant annet kurset Å trumfe relasjonene der en tidligere bilselger skal gi salgstips.

Se mer informasjon om Kvinneutvalget på Advokatforeningens nettsider.

[caption id="attachment_8479" align="alignright" width="777"] Advokatbladet samlet organisasjonsadvokatene Andreas Moen og Tina Storsletten Nordstrøm til en prat om kjønnsforskjellene i advokatbransjen.[/caption]

LES OGSÅ:

Få kvinner på topp hos de ti største

Seks av ti tjener under en million kroner