Beate Fahre, John G. Flatabø, Tommy Christiansen og Joakim Bakke-Nielsen i det ferske firmaet IBF Legal.
Beate Fahre, John G. Flatabø, Tommy Christiansen og Joakim Bakke-Nielsen i det ferske firmaet IBF Legal.

Kaller partner-struktur gammeldags og satser på "boutique"

Det rører seg en ny trend i advokatbransjen. Stadig flere bryter ut av de store bedriftene for å arbeide i mindre nisjefirmaer, og mener at det tradisjonelle "partner-opplegget" er gammeldags.

Publisert

– Jeg har tro på at boutiquer i stor grad er framtiden, sier advokat Joakim Bakke-Nielsen.

– Dels fordi man i en advokat-boutique kan jobbe mer spesifikt med enkelte fagområder, og dels fordi man kan styre hverdagen selv, sier Bakke-Nielsen, gründer og eier av «boutique-firmaet» IBF Legal.

Han jobbet tidligere i advokatfirmaet Henriksen Bakke-Nielsen, men like før sommeren i 2017 planla han å starte et nisjefirma, og valgte å fortelle om sin visjon til noen få utvalgte - advokatene Tommy Christiansen, John G. Flatabø og Beate Fahre. De ble inspirert, og ville være med. Det var begynnelse på IBF Legal.

Christiansen har bakgrunn blant annet fra Storebrand forsikring, og er tidligere kollega av Bakke-Nielsen. John G. Flatabø var tidligere partner i Gille advokater, mens Beate Fahre kommer fra forsikringsmeglerforetaket Aon Norway.

LES OGSÅ: Glittertind: - Det er sider ved advokatvirksomheten som har gått for langt

Satser mot finans

IBF Legal har spesialisert seg innen forsikring, bank og finans, og har en ambisjon om å tilby juridisk rådgivning og digitale løsninger av høy kvalitet.

– Det er jo juridiske tjenester som er steg én her, men vi tilbyr også digitale konsulenttjenester til kundene. Vi ønsker å bli et fullfaglig konsulenthus, og målet er å kunne tilby hele spekteret innenfor finansbransjen, forteller Bakke-Nielsen.

Sammen ønsker Bakke-Nielsen, Christiansen, Flatabø og Fahre å fylle det de mener er et behov for mer juridisk bistand innen nettopp finansbransjen.

– Mange firmaer som arbeider med forsikring og bank, er ikke så opptatt av skadebehandling eller oppgjør. Det er vi, og kan dermed tilby både det, samt bistand på regulatoriske- og selskaps-, og distribusjonsmessige forhold, fortsetter han.

Vil ikke skape skiller

Bakke-Nielsen påpeker at det ofte er vanskelig å tenke nytt i store, veletablerte advokatfirmaer med lang historie.

Dagens nyutdannede jurister har helt andre forventninger til balansen mellom jobb og fritid, mener Joakim Bakke-Nielsen.
Dagens nyutdannede jurister har helt andre forventninger til balansen mellom jobb og fritid, mener Joakim Bakke-Nielsen.

– Vi vil eksempelvis se bort fra det tradisjonelle partneropplegget. Vi opplever det som gammeldags, og synes det skaper et skille mellom de ansatte. Vi vil først og fremst ha folk med mye erfaring. Det skal ikke være sånn at man skal kunne kreve mer i timen selv om man sitter som eier, slår Bakke-Nielsen fast.

IBF Legal legger stor vekt på digital kompetanse, og utvikler blant annet en egen e-læringsplattform, og dels også egne compliance-verktøy. Bakke-Nielsen mener det gjør dem til et mer framtidsrettet firma enn mange andre.

– Det gjør oss mer effektive, samtidig som det også gjør oss til naturlige samarbeidspartnere når en skal utvikle, eller velge digitale løsninger hos kundene, sier han.

Nisje-trend

Boutique-trenden har allerede slått rot flere steder i verden, blant annet i USA, England og i flere av våre naboland her i nord. Nå spår Bakke-Nielsen at konseptet også vil spre seg i Norge.

– Flere vil bryte ut og lage nisjer. Både for å arbeide mer spesifikt innen enkelte områder, men også for å kunne finne en bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Han trekker frem firmaene Michelet & Co., Glittertind og Fend som andre eksempler på boutiquer i Norge. Bakke-Nielsen har tro på at det er nettopp nisjefirmaer som vil lokke til seg mange av framtidens advokater.

– Jeg tror at de som går ut fra studiene i dag har helt andre forventninger til balansen mellom privatlivet og jobb. Det tror jeg ikke uten videre slår så godt an i den mer tradisjonelle modellen.

IBF Legal åpnet dørene 2. januar i år. Nå er planen å gå grundig gjennom markedet på jakt etter flere ansatte til bedriften. Til Finansavisen sier Bakke-Nielsen at firmaet har budsjettert med 12 millioner kroner i omsetning, men at han tror det vil være mulig å omsette for 15 millioner kroner i år.

Boutique-firmaer

Et boutique-firma er en nisjevirksomhet som spesialiserer seg innen utvalgte juridiske fagfelt, med et mål om å bistå klienter med spisset spesialkompetanse.

En boutique kan variere i størrelse, men vil alltid være fokusert på et eller kun noen få fagområder.