Nå varsler den tidligere statsråden at hun vil ta oppgaven på nytt.

Sandra Borch er fratatt mastergraden i juss, og står uten vitnemål

I vedtaket fra UiT står det at «Borch har fusket og at resultatet fra masteroppgaven må annulleres. Vitnemålet må trekkes tilbake.» – Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave, sier hun. 

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har slurvet og gjort feil, og tar selvfølgelig konsekvensene av det. Jeg aksepterer at min masteroppgave annulleres og kommer ikke til å klage på vedtaket, sier Sandra Borch i en felles pressemeldning. 

Av samme melding fremgår det at hun ikke må ta hele utdanningsløpet på nytt, men skrive ny masteroppgave i rettsvitenskap for å få tilbake graden. Borch er altså ikke utestengt fra UiT, men er uten mastergrad i juss.

- Dette er en nødvendig avgjørelse når fusk først er påvist. Annullering får være en tilstrekkelig reaksjon i denne forbindelse. Det er ikke hjemmel i loven for å gå ytterligere til verks ved å annullere øvrige eksamener, sier professor emeritus Jan Fridtjof Bernt, til Advokatbladet.

«En god del feil»

Av vedtaket til UiT fremgår det at Borch ikke utestenges, ettersom det «nesten er ti år siden hun avla eksamen». I vedtakets begrunnelsen skriver nemnden, som vurderte saken, at oppgaven ble vurdert til karakteren D i 2014. 

I det opprinnelige sensurvedtaket sto det at «det er en god del feil og unøyaktigheter både i teksten og i noteverket». Men kildebruken var ikke kommentert ytterligere.

Av vedtaket fremgår det også at masteroppgaven, som ble avgitt for ti år siden, ble underlagt plagiatkontroll i verktøyet Ephorus. Resultatet viste 15 prosent likhet med andre kilder.

Julia Holte Sempler er er avdelingsdirektør ved UiT, og har ledet arbeidet med å gjennomgå Sandra Borchs masteroppgave på nytt. Sempler  sier at det ikke er aktuelt å dele hele den begrunnelsen som er fattet.

– Det med bakgrunn i forvaltningsloven. Vi har ikke mulighet til å gi ut informasjon om saker som går til nemnden.

Trakk seg

Den 19. januar ga E24 uttrykk for at de hadde funnet ut at flere passasjerer i Borchs masteroppgave var identiske med andre studenters arbeid. Disse funnene var svært like funnene fra den såkalte «Oslostudenten» på X. 

Senere samme dag, under en pressekonferanse, innrømmet Borch at hun hadde plagiert tekst fra andre studenters oppgaver. Hun kunngjorde med det at hun ville trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister. 

Kan kalle seg jurist

Forslaget til ny advokatlov Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand», er godkjent i statsråd, og Advokatloven ble vedtatt 3. mai 2022. Loven vil senere bli satt i kraft gjennom en egen ikraftsettingslov, etter at forskriftsverket loven krever, er på plass. 

lovforslaget ble det foreslått «strengere krav til bruk av tittelen jurist». Forslaget innebærer at det kun er personer som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap som kan benytte tittel, noe som gjør jurist til et lovregulert yrke. 

Hvem som helst kan altså kalle seg kalle seg jurist, uten å ha oppnådd mastergrad i rettsvitenskap eller cand. jur. Også Borch. Det vil hun også kunne fortsette å gjøre, inntil Advokatloven trår i kraft. 

Hvorvidt hun vil rekke å skrive ny masteroppgave før den nye loven trer i kraft, er en annen sak.

- Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave og vil forsøke å finne tid til det, sier hun.

- Utover det anser jeg saken som avsluttet fra min side, og vil fremover ha fokus på å jobbe med viktige politiske saker i justiskomiteen og som stortingsrepresentant, sier Borch.

Verv i justiskomiteen

Den 7. februar ble det besluttet at nå skal jobbe videre med Senterpartiets politikk i Stortinget, hvor hun har fått verv i justiskomiteen. Blant annet skal hun jobbe tett opp mot justis- og beredskapsminister og partikollega Emilie Enger Mehl. 

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har i ved flere anledninger understreket at Borch kan gjøre comeback i regjering på et senere tidspunkt.

Finansministeren og partilederen har for øvrig ikke ønsket ikke å kommentere UiTs konklusjon i herværende sake. 

Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre vil kommentere saken.

– Det er et forhold mellom lærested og den som har avlagt grad. Det er konkludert for Sandra Borchs tilfelle, og det må vi ta til etterretning, sier Støre til TV 2.

Powered by Labrador CMS