Christophe Hillion (fra v.), Halvard H. Fredriksen, Monica Syrdal og Ola Mestad med den nye EØS-boken.
Christophe Hillion (fra v.), Halvard H. Fredriksen, Monica Syrdal og Ola Mestad med den nye EØS-boken.

Nytt storverk om EØS-avtalen

Et storverk og en stor begivenhet. Slik omtale jusprofessor Ola Mestad lanseringen av en ny og omfattende kommentarutgave til EØS-avtalen.

Publisert Sist oppdatert

– Boken har en dyp og bred fremstilling på engelsk for internasjonale brukere, og vi tenker den skal bli et standardverk, sa Ola Mestad, professor ved Nordisk institutt for sjørett, da boken ble lansert i Professorboligen ved UiO nylig.

Boken Agreement on the European Economic Area. A Commentary er på 1141 sider, og er redigert av jusprofessorene Finn Arnesen (UiO), Halvard Haukeland Fredriksen (UiB), Hans Petter Graver (UiO), Ola Mestad (UiO) og Christoph Vedder (Göttingen-universitetet). Kommentardelen har 36 bidragsytere.

Boken ble planlagt før Brexit, men britenes planlagte utmeldelse av EU har gjort timingen av boken perfekt, understreket han.

Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved juridisk fakultet ved UiB, sa i sin innledning at boken egentlig er to bøker i ett.

–  Den er en kommentarutgave som dekker hele EØS-avtalen og de tilhørende EFTA-avtalene, men boken har også en stor, generell del som oppsummerer 24 års erfaring med EØS, sett fra de forskjellige avtalepartenes perspektiver, sa Fredriksen.

– For mye Baudenbacher

Boken er ment for det norske fagmiljøet og for norske praktikere, selv om den er skrevet på engelsk, fortalte han, og mente at Carl Baudenbacher – EFTA-domstolens president – i for stor grad har fått dominere debatten om EØS.

Agreement on the European Economic Area. A Commentary. C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget 2018, 1141 sider, 2300 kroner.
Agreement on the European Economic Area. A Commentary. C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget 2018, 1141 sider, 2300 kroner.

– Vi trenger et større mangfold i stemmene, og flere diskusjonspartnere, og dette prøver vi å få til med boken, der vi har bidratt til en utvidelse av det EØS-faglige fellesskapet. Vi trenger mer faglig debatt om EØS-spørsmål, sa Fredriksen.

Boken tilbyr utførlige kommentarer til alle bestemmelsene i EØS-avtalen – noe som ikke har vært gjort i lignende format siden 1992, fremholdt han.

– Så for praktikeren håper vi boken vil være et egnet oppslagsverk, sa Fredriksen.

– Hvis jeg skal løfte frem noe virkelig «nerdete», så er det avtalen om EFTA-statenes faste komité. Der er det mye interessant juss som er gjemt vekk i detaljene. Det er egentlig en del bekymringsfulle, uavklarte spørsmål der, som ikke får nok oppmerksomhet i den større diskusjonen om EØS, sa Fredriksen.

Magert med kilder

Advokat Monica Syrdal i Hjort er leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett, og snakket om boken sett fra et brukerperspektiv.

– Det har dessverre vært ganske magert med lett tilgjengelig kildemateriale innenfor EØS-retten frem til nå. Jeg har bladd i den nye boken, og er overbevist om at vi kommer til å bruke den mye. Så langt jeg kan se, gir den en grundig fremstilling på veldig mange ulike områder, og trekker frem rettspraksis, særlig fra EFTA-domstolen, sa Syrdal.

– På vegne av alle advokater sier jeg tusen takk, vi gleder oss, sa hun.

Brexit opphører EØS i UK

Professor Christophe Hillion, seniorforsker ved NUPI og professor ved Senter for Europarett ved UiO, sa at Brexit har gjort EØS-avtalen til «den mest berømte avtalen i EU».

– Nå er det knapt en eneste diskusjon som ikke refererer til EØS-avtalen og Norges tilknytningsmodell, sa Hillion.

Når Storbritannia forlater EU, vil det også forlate EØS-avtalen, med de følger dette vil få for britiske borgere som jobber i Norge, og vice versa, påpekte han.

– En grundig forståelse av EØS-avtalen vil være viktig i årene fremover, og denne boken vil utvilsomt være et viktig bidrag til Storbritannias EU-debatt, sa Hillion.

Agreement on the European Economic Area. A Commentary. C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget 2018, 1141 sider, 2300 kroner.

Powered by Labrador CMS