It's quiz time!
It's quiz time!

Bli med på Advokatbladets sommerquiz!

Den første runden med spørsmål er her. Kommer du deg gjennom uten hjelpemidler?

Publisert

1) Når ble Advokatforeningen stiftet?

2) Allerede i 1889 var det regler for bruk av kappe i retten, men i hvilket år kom den første landsdekkende forskriften for kappebruk i domstolene?

3) Kan en advokat ta suksesshonorar?

4) Norge har seks lagdømmer. Hva er navnene på lagdømmene, og hvor har de sete?

5) Hvor mange dommere i Høyesterett deltar når en sak skal avgjøres i storkammer?

6) Dersom en advokat blir felt av disiplinærmyndighetene, kan vedkommende ilegges tre ulike reaksjoner. Hva er disse?

7) Hva er strafferammen for brudd på advokaters taushetsplikt?

8) Hvor stor var dissensfrekvensen i Høyesterett i avgjørelser behandlet i avdeling eller i forsterket rett i 2019?

9) Hva heter det største advokatfirmaet i Bergen?

10) Hvor har Den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE) hovedsete?

Send svarene dine på epost til redaksjonen@advokatbladet.no og bli med i trekningen av en eksklusiv Advokatbladet-kopp. Merk gjerne eposten med QUIZ1.

SVARFRIST: 18/07-2020. Vinneren kåres i starten av august!

Powered by Labrador CMS