Til sammen er det lyst ut tjue ledige verv.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett søker tolv faste forsvarere og åtte faste bistandsadvokater

Ser etter advokater med høy etisk standard og integritet, og tillitvekkende opptreden i retten.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har lyst ut tolv ledige verv som faste forsvarere, og åtte ledige verv som faste bistandsadvokater.

Domstolen ønsker ikke at advokatene som antas har verv både som fast bistandsadvokat og fast forsvarer, fremgår det av annonsene.

«Vervet er personlig, og det er viktig at du har kapasitet til å ta oppdrag. Har du allerede et verv som fast bistandsadvokat, må du være forberedt på å frasi deg dette hvis du blir antatt som fast forsvarer. Vi legger vekt på om du har kontorsted i vår rettskrets», heter det i stillingsannonsen for fast forsvarer-vervene, og tilsvarende i annonsen for fast bistandsadvokat-vervene.

31 faste forsvarere

Oslo tingrett har pr. i dag 31 verv som faste forsvarere og 19 verv som faste bistandsadvokater.

Blant forsvarerne, er 13 av de faste forsvarerne oppnevnt før 2006 og er antatt på ubegrenset tid. To av de 13 fratrer i høst; Peter S. Nørgaard og Solveig Kristine Høgtun.

De øvrige elleve som har antagelse på ubegrenset tid er Lars E. Skotvedt, Berit Reiss-Andersen. Lars Leversen, Frode Sulland, Øystein Storrvik, Ola Lunde, Heidi Ysen, Aase Karine Sigmond, Trygve Staff, Bjørn Rudjord og John Christian Elden.

18 bistandsadvokater på åremål 2

Bare én av de 19 faste bistandsadvokatene i Oslo tingrett og Borgarting lagdømme er inne i sitt første åremål. Dette gjelder Ann Helen Aarø, som ble oppnevnt første gang i juli 2017.

Alle de øvrige ble oppnevnt i juli 2017, og er inne i åremål 2.

«Vervet er et åremål på seks år, men du har adgang til å bli gjenoppnevnt i normalt én periode. Utover denne perioden kan du bare gjenoppnevnes hvis særlige grunner tilsier det», heter det i annonsene for de to ledige vervene.

Da Trøndelag tingrett og Frostating lagdømme nylig gjenoppnevnte to bistandsadvokater til en tredje periode, førte det til kritikk.

Domstoladministrasjonen skal nå opprette en arbeidsgruppe sammen med Advokatforeningen og domstolledere for blant annet å presisere hva som skal ligge i begrepet «særlige grunner».

Må kommunisere godt

Oslo tingrett søker etter faste forsvarere som kommuniserer godt med øvrige aktører og egen klient. I tillegg forutsettes det at du er strukturert med evne til å gjøre gode vurderinger og prioriteringer ved gjennomføringen av oppdragene, heter det i annonsen, som du kan lese her.

Som fast bistandsadvokat vil du i hovedsak bli tildelt oppdrag av retten eller politiet enten under etterforskningen, når hovedforhandlingen berammes eller ved tilrettelagte avhør, heter det i annonsen. Se annonsen her.

Powered by Labrador CMS