Av elleve søkere ble Cecilie Nakstad og Fredrik Schøne Brodwall antatt til vervene som faste bistandsadvokater ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

FASTE VERV

Disse er oppnevnt som nye faste forsvarere og bistandsadvokater

Domstoladministrasjonen har oppnevnt tre faste forsvarere og ti faste bistandsadvokater ved fire tingretter, samt Borgarting, Eidsivating og Agder lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Domstoladministrasjonen har antatt advokat Christofer Arnø som fast forsvarer til Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett. Han var en av seks advokater som søkte stillingen, og vil være tilknyttet Tønsberg rettssted fra 1. juli.

Arnø er til daglig partner hos HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie, og har vært fast bistandsadvokat for Vestfold tingrett, rettssted Sandefjord og Tønsberg, samt Agder lagmannsrett siden 2011.

Fra samme dato vil advokatene Jonny Sveen og Ann-Iren Skjelbred tiltre som faste bistandsadvokater ved de samme domstolene.

Ann-Iren Skjelbred.

Det var kommet inn elleve søknader til vervet ved rettssted Horten og elleve til rettssted Tønsberg.

Jonny Sveen jobber til daglig som advokat i Advokatene i Larvik, og har frem til nå innehatt vervet som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Ann-Iren Skjelbred er partner i Thomassen Advokatfellesskap, og har tidligere jobbet for blant annet Advokatkontoret Sandefjord og Advokatfirmaet Elden.

Søkerliste fast forsvarer ved Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett

 • Ann-Iren Skjelbred
 • Arild Almklov
 • Christofer Arnø
 • Jonny Sveen
 • Knut-Erik Søvik
 • Lene Høivang

Søkerliste fast bistandsadvokat ved Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett

 • Alexander Dunsby
 • Ane Solli
 • Anette Torgersen
 • Anne Grete Mjellelid Ytredal
 • Anne-Birgitte Andersen
 • Ann-Iren Skjelbred
 • Arild Almklov
 • Christofer Arnø
 • Jonny Sveen
 • Rina Stokke
 • Siri Bergem

Fire faste bistandsadvokater til Agder tingrett og Agder lagmannsrett

Domstoladministrasjonen har antatt fire nye faste bistandsadvokater ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. De mottok syv søknader til vervet ved rettssted Arendal og syv søknader til rettssted Kristiansand.

Marius Mørner Staurset.

Advokat Marius Mørnes Staurset er antatt ved rettssted Arendal. Til daglig jobber han som advokat i Grimstadadvokatene.

Ved rettssted Kristiansand har advokatene Tore Øydne, Knut Henning Larsen og Hege Aasli Klem blitt antatt. Alle tre er partnere i Sørlandsadvokatene.

Tore Øydne har blant annet bakgrunn som politiadvokat, og drev egen advokatpraksis i Oslo fra 2001 til 2009. Han ble partner i Sørlandsadvokatene i 2022.

Hege Aarli Klem.

Knut Henning Larsen har tidligere jobbet som politiadvokat og administrasjonssjef i Vest-Agder politidistrikt. Han har praktisert som advokat siden 1999, og vært fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett siden 2011.

Hege Aarli Klem har blant annet jobbet hos Fylkesmannen i Aust-Agder og i Tollvesenet, før hun begynte som advokat i Sørlandsadvokatene i 2010. Hun ble partner to år senere.

Alle fire tiltrer vervet 1. juli.

Søkerliste fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett

 • Anne Hoe
 • Christian Faye Ree
 • Hanne Kraft-Johanssen
 • Hege Aarli Klem
 • Janken Benestad
 • Knut Henning Larsen
 • Marius Mørner Staurset
 • Robert Dyrnes Hovland
 • Silje Skjævesland
 • Tone Skranefjell
 • Tore Øydne

To faste forsvarere til Agder tingrett og Agder lagmannsrett

Joakim Boye.

Fra 1. juli blir advokatene Joakim Boye og Robert Dyrnes Hovland faste forsvarere ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Førstnevnte ved rettssted Arendal, og Hovland ved rettssted Kristiansand.

Det var fire søkere til rettssted Arendal og tre til rettssted Kristiansand.

Joakim Boye er advokat i Advokatfirma Haakstad & Co. Han har tidligere jobbet i CMS Kluge og som dommerfullmektig i både Kristiansand tingrett og Oslo tingrett.

Robert Dyrnes Hovland er partner og daglig leder i Sørlandsadvokatene, og har tidligere jobbet som politiadvokat og hos Kommuneadvokaten.

Søkerliste fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett

 • Karsten A. Anfinsen
 • Joakim Boye
 • Kristine Eide
 • Marius Mørner Staurset
 • Robert Dyrnes Hovland
 • Tore Øydne

To faste bistandsadvokater til Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett

Cecilie Nakstad.

29. juli tiltrer Cecilie Nakstad og Fredrik Schøne Brodwall vervene som faste bistandsadvokater ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Det var elleve søkere til vervet.

Cecilie Nakstad er advokat i Matrix advokatfirma. Hun kommer fra vervet som fast forsvarer ved de samme domstolene, og sitter som styremedlem i Advokatforeningens hovedstyre og som nestleder i Forsvarergruppen.

Fredrik Schøne Brodwall jobber som advokat i Advokatfirmaet Brodwall Kvanvik. Han har tidligere jobbet i Kontorfellesskapet Reiss-Andersen og var partner i Advokatfirmaet Furuholmen fra 2009 til 2013.

Søkerliste fast bistandsadvokat ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett

 • Anette Torgersen
 • Anitra Haldorsen
 • Cecilie Nakstad
 • Eitya Rehman
 • Fredrik Schøne Brodwall
 • Halldis Winje
 • Heidi Juritzen
 • Maria Støen Thoresen
 • Paal Berg Helland
 • Terje Korneliussen

To faste bistandsadvokater til Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Ved Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett har Domstolsadministrasjonen antatt advokatene Eivor Øen og Elisabeth Marie Bendixen.

Eivor Øen.

Da søknadsfristen utløp, var det kommet ni søknader til vervet ved rettssted Gjøvik, ti søknader til vervet ved rettssted Lillehammer og åtte søknader til vervet ved rettssted Vågå.

Eivor Øen er gjenoppnevnt for en ny periode, og vil fortsette ved rettsstedene Gjøvik og Lillehammer. Til daglig er hun partner i Campbell & Co Advokatfirma.

Elisabeth Marie Bendixen er partner i Advokatfirmaet Alver. Hun har tidligere jobbet i ti år som kommuneadvokat i Ringsaker kommune, vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og konstituert tingrettsdommer i Gjøvik tingrett.

Begge tiltrer vervene 28. juli.

Søkerliste fast bistandsadvokat ved Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett

 • Bendik Støen Thoresen
 • Camilla Pernille Kvaksrud
 • Christian Wefling
 • Eivor Øen
 • Elisabeth M. Bendixen
 • Ida Helene Braastad Balke
 • Kjersti Brevik Møller
 • Magne Ørstavik
 • Nina Emilie Braathen Hjortdal
 • Stine Rigmor Grimstad
 • Tone Ljoså
 • Åse Berit Høistad Berger
Powered by Labrador CMS