KrF, som mistet sin vetorett i bioteknologispørsmål da Frp gikk ut av regjering, mener endringene legger til rette for et «sorteringssamfunn».

Dette er nytt i bioteknologiloven

JU§NYTT. Flere av endringene trådte i kraft 1. juli 2020.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Denne våren har debatten om bioteknologiloven gått varmt, og i slutten av mai vedtok Stortinget en rekke endringer.

Flere av dem gjelder allerede fra 1. juli.

Assistert befruktning

Assistert befruktning til enslige tillatt. Kvinne som skal motta assistert befruktning kan ikke være eldre enn fylte 46 år, og egget må være hennes eget. Femårsgrensen for lagring av befruktede egg opphevet, og kvinner får mulighet til å lagre ubefruktede egg - også uten en medisinsk begrunnelse. Egglagring vil ikke bli finansiert av det offentlige.

Ved assistert befruktning til par, må minst 50 prosent av genmaterialet stamme fra paret selv.

Også eggdonasjon blir tillat og trer senest i kraft 1. januar 2021.

Fosterdiagnostikk

Kravet om at Bioteknologirådet må forelegges søknad om godkjenning av fosterdiagnostisk metode før godkjenning, er falt bort. Inntil nye ordninger er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser.

Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år.

Alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsomsorgen. NIPT-test skal etter hvert bli tilbudt alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk eller ved funn under tidlig ultralyd. Det skal også bli tillatt for alle gravide å ta testen.

Forskning

Det åpnes for å genmodifisere befruktede egg i forskning. Vilkåret om at forskningen må foregå innen 14 dager fra egget ble befruktet og at egget destrueres innen 14 dager etter befruktning gjelder fremdeles.

Genterapi

Definisjon av genterapi i bioteknologiloven er blitt lik definisjonen i EUs regelverk. Genterapi skal kunne brukes ved behandling av alle typer sykdommer, ikke bare dem som karakteriseres som alvorlige.

Powered by Labrador CMS