- Vårt initiativ hadde sitt utspring i et tomrom i markedet. Timingen var riktig, rett og slett, sier Elias Wahlstrøm (23) og Nicolas Finstad (27), grunnleggerne av CF Sparta.

To jusstudenter ved UiO har startet opp den første studentgruppen innenfor eiendom

- Vi så en mulighet til å fylle et tomrom og skape et tilbud for studenter med interesse for eiendom, forteller grunnleggerne av CF Sparta. De mener studentgruppen vil kunne bli en attraktiv ressurs for både advokatfirmaer og andre aktører.

Publisert Sist oppdatert

Foreningslivet har utviklet seg til å bli en helt sentral del av det faglige og sosiale livet for jusstudenter på alle de juridiske fakultetene.

Tidligere i år startet jusstudentene Elias Wahlstrøm (23) og Nicolas Finstad (27) opp CF Sparta, det første og eneste juridiske nettverket for studenter i Norge innenfor eiendom.

Sparta er etablert som en undergruppe i den landsdekkende foreningen Congregatio Forensis (CF), og visjonen deres er å knytte tettere bånd mellom akademia og eiendomsbransjen.

- Mulighet til å fylle et tomrom

- Finstad og jeg utviklet tidlig en interesse for faget fast eiendom, og fikk etter hvert økt nysgjerrighet for eiendomsbransjen. Men det var ingen relevante tilbud på jussen som kunne bidra til videreutvikling av vårt engasjement, sier Finstad.

- Vi så en mulighet til å fylle et tomrom, og skape et spesialisert tilbud for studenter med interesse for eiendom. Med det ble Sparta etablert, forteller Wahlstrøm, som også er styreleder i CF.

De to grunnleggerne mener studenter, gjennom medlemskap i Sparta, får mulighet til å utvikle en dypere forståelse av de juridiske og samfunnsmessige aspektene ved eiendomsbransjen.

Dessuten mener grunnleggerne at studentgruppen vil kunne være av interesse for advokatfirmaer og andre juridiske aktører.

Opplegget for det kommende semesteret planlegges. Jonas Dingstad (til venstre), Nicolas Finstad (i midten) og Elias Wahlstrøm (til høyre).

- Vi har identifisert et viktig markedssegment som ikke tidligere har fått tilstrekkelig med oppmerksomhet, nemlig eiendom. Gjennom vårt arbeid vil Sparta kunne bli en attraktiv ressurs for aktører innenfor dette feltet. Samarbeid og rekruttering er nøkkelord, sier Wahlstrøm.

Ønsker å knytte bånd mellom akademia og advokatbransjen

Finstad og Wahlstrøm peker på at forretningsjuridiske selskaper lenge har etterlyst studenter med bedre og bredere bransjeforståelse.

- Mange jusstudenter mangler ofte innsikt i bransje- og økonomiaspekter, noe som er avgjørende i forretningslivet. Advokatyrket krever i dag mye mer enn bare en solid juridisk kompetanse; det er avgjørende å ha innsikt i den aktuelle bransjen for å kunne gi kvalifiserte råd til klienter, fortsetter Wahlstrøm.

- Som studentforening har vi satt oss som mål å gjøre jusstudenter mer bevisste på denne realiteten i advokatbransjen. Ved å knytte sterkere bånd mellom akademia og bransjen, kan vi bidra til å forberede studentene på utfordringene de vil møte når de går ut i arbeidslivet, sier Finstad.

Flere arrangementer

Selv om undergruppen kun har eksistert i noen måneder, har Sparta allerede vært involvert i flere faglige arrangementer.

- Vårt første event, «Sparta Kickoff», var en suksess. Der inviterte vi alle jusstudenter på UiO til Advokatfirmaet Haavind, en av CFs hovedsamarbeidspartnere. Advokatene hos Haavind leverte pedagogiske foredrag innenfor fokusområder som er relevante for Sparta. Dette var eiendom, entreprise, offentlige anskaffelser og tilvirkningskontrakter, sier Wahlstrøm.

Sparta Kickoff hos Advokatfirmaet Haavind. Nicolas Finstad (til venstre) og Elias Wahlstrøm (til høyre)

- Vi satset på kortvarige foredrag som appellerte til nysgjerrige studenter, og vi mottok utelukkende positive tilbakemeldinger fra de mange deltakerne, forteller Finstad.

- Stor oppslutning

Congregatio Forensis

Congregatio Forensis (CF) er en studentforening som tar sikte på å gi studentene faglige og sosiale tilskudd i løpet av studietiden.

CF er landsdekkende og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I hver by er studentforeningen videre delt inn i flere undergrupper som jobber med å tilby studentmassen faglige og sosiale tilbud under studiet. CF Sparta er en slik undergruppe.

- Et annet vellykket arrangement, var det interne foredraget vi arrangerte i samarbeid med advokatene Kelly Solem-Young og Tony Vangen fra Elden. Temaet var det aktuelle forbudet mot innleie fra bemanningsforetak og dets påvirkning på utbyggerbransjen. Til tross for det tekniske temaet, var oppslutningen stor, med engasjerende foredrag, fortsetter han.

Det kommende høstsemesteret er Eiendomsutvalget BI invitert til en nettverkssamling.

- Her skal ledende eksperter delta som foredragsholdere. Vi skal diskutere temaer som ligger i skjæringspunktet mellom eiendoms- og entrepriserett. Vårt særlige fokus vil ligge på rollen til juristen, eiendomsutvikleren og megleren i kjøp/salg-prosessen av fast eiendom, samt hvordan jurister og økonomer kan dra nytte av hverandre, sier Wahlstrøm.

Jobber med egen traineeordning

De to grunnleggerne forteller at de i tiden fremover vil satse på ulike prosjekter med ulike vinklinger. De ønsker seg en studentgruppe som arrangerer mer enn bare klassiske foredrag.

- Det første store prosjektet vi arbeider med å gjennomføre, er en egen traineeordning med advokatfirmaene, spesifikt for eiendom. Vi tror dette vil være et godt tilskudd til studentene, sier Finstad.

- Det er heller ikke til å legge skjul på at vi er glade i konkurranse. I august skal vi derfor gå i gang med en konkurranse der alle medlemmer får et fiktivt pengebeløp. Disse skal investeres i eiendomsaksjer, og gjennom halvåret forvaltes. Mot slutten av året ser vi hvem som kommer ut på topp, sier Wahlstrøm.

Bergen og Tromsø neste

De to jusstudentene forteller at studenter ved Universitetet i Bergen snart vil kunne melde seg inn i Sparta ved CF Bergen. Forhåpentligvis er det ikke lenge til Tromsø-studentene kan gjøre det samme, ifølge grunnleggerne.

- Vi innså tidlig det store potensialet til CF Sparta, og har derfor helt siden oppstarten ønsket å etablere oss også i Bergen og Tromsø, sier Wahlstrøm.

- Vi tok først initiativ på UiB, der CF Bergen utmerker seg som den desidert raskest voksende studentforeningen. Det tok ikke lang tid før to ivrige studenter uttrykte et ønske om å starte opp Sparta på fakultetet. Fra og med høsten vil denne gruppen være operativ i Bergen, sier Finstad.

Han forteller at de også er i dialog med UiT for å opprette Sparta på fakultetet i nord.

- Vi gleder oss til å se hvordan Sparta vil vokse og bidra til å fremme interessen for eiendomsjuss på tvers av landets juridiske fakulteter. Målet vårt er å være godt etablert på alle fakultetene, samt på BI, innen våren 2024, sier Finstad.

Powered by Labrador CMS