- Vi i Norge kan bruke den kunnskapen og erfaringen vi får til å hjelpe andre med å utforme og å implementere gode regelverk, sier Bogen.

Business and Human Rights Lawyers Ass.

Ny internasjonal advokat-organisasjon skal fremme menneskerettigheter i næringslivet

22 advokatfirmaer fra hele verden står bak, blant dem Wiersholm: – Det er en naturlig forlengelse av vårt samfunnsoppdrag å ta dette initiativet, forteller advokat Helene Bogen.

Publisert Sist oppdatert

- Når vi denne vinteren har sett hvordan en ny dyrtid øker de sosiale forskjellene i Norge, føles det spesielt meningsfylt å være med å etablere en organisasjon som skal jobbe for å fremme menneskerettighetene i næringslivet, herunder anstendige arbeidsforhold og liv for alle.

Det sier Wiersholm-advokat Helene Bogen. Hun har, sammen med kollegaen Georg Engebretsen, vært med på å etablere Business and Human Rights Lawyers Associations (BHRLA) sammen med 21 andre firmaer, på vegne av Wiersholm.

- Siden jeg startet i firmaet i 2017 har jeg fått være med på å utvikle menneskerettighetspraksisen i Wiersholm. Jeg har et brennende engasjement for dette feltet, og iveren har bare vokst med årene. Da var det også naturlig å bli med på å etablere BHRLA, sier 33-åringen.

Helen Bogen.

Skal effektivisere menneskerettsvernet

Organisasjonen, som offisielt ble lansert i november i fjor, har for øye å fremme kunnskap innen menneskerettigheter og næringsliv. Målet er å bevisstgjøre advokaters rolle og påvirkningskraft.

Gjennom en felles bransjenorm og en felles standard, kan advokater over hele verden effektivisere det vernet menneskerettighetene gir alle og enhver, ifølge Bogen.

Grunnleggerne

De 22 grunnleggerne av BHRLA er:

 • Wiersholm
 • Bryan Cave Leighton Paisner
 • Clifford Chance
 • Corrs Chambers Westgarth Covington & Burling
 • Debevoise & Plimpton
 • DLA Piper
 • Eversheds Sutherland
 • Fasken
 • Freshfields Bruckhaus Deringer
 • Gibson Dunn
 • Herbert Smith Freehills
 • King & Spalding
 • LALIVE
 • Linklaters
 • Mannheimer Swartling
 • Miller & Chevalier
 • Norton Rose Fulbright
 • Paul Hastings
 • Pels Rijcken,
 • Quinn Emanuel
 • White & Case

- For øyeblikket jobber vi med en arbeidsplan der vi legger opp til kompetansebygging gjennom konferanser, foredrag og diskusjonsfora, slik at advokater på tvers av landegrenser kan lære av hverandre, fortsetter hun.

- Fremover vil det også være en viktig oppgave å engasjere seg i lovgivningsarbeid og å harmonisere reglene på området, på tvers av landegrensene. Norge er et foregangsland på dette området, ettersom vi har en av de mest utviklede lovene om menneskerettigheter og næringsliv i åpenhetsloven.

- Vi i Norge kan bruke den kunnskapen og erfaringen vi får til å hjelpe andre med å utforme og å implementere gode regelverk, sier Bogen.

Wiersholm eneste norske firma

De 22 grunnleggerne består av advokatfirmaer fra hele verden. Blant aktørene fra Australia, Canada, det kontinentale Europa, Storbritannia og USA finner vi flere store navn. Clifford Chance, DLA Piper og White&Case er blant de som har tatt et tidlig initiativ. Wiersholm er det eneste norske firmaet. Men de skal gå i bresjen for å få med flere fedrelandsvenner.

- Wiersholm skal organisere seminar og lansering i Norge denne våren. Vi ønsker å få med så mange som mulig på laget. Både forretningsadvokatfirmaer og advokater som arbeider med menneskerettigheter og næringsliv, er velkommen til å ta kontakt og bli med, sier Bogen.

- Grunnleggerne av BHRLA arbeider dessuten med å gjennomføre arrangementer over hele verden for å få ut informasjon om organisasjonen, fortsetter hun.

Påvirkningsmuligheter og definisjonsmakt

Advokaten mener det hører til enhver advokats og ethvert advokatfirmas samfunnsoppdrag å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter.

- Vi advokater skal fremme rett og hindre urett. Det ligger i kjernen av vårt arbeid. Vi har en helt sentral rolle å spille i arbeidet med å sikre etterlevelse av menneskerettighetene i næringslivet, særlig på grunn av den påvirkningsmuligheten og definisjonsmakten vi har, forteller Bogen.

- I kraft av vår rolle kan vi være med å utvikle rettsreglene, både gjennom nye lover – slik som åpenhetsloven – eller gjennom å utvikle praksis. Videre har vi gjennom vår rådgivning en svært viktig rolle som kilde til informasjon om menneskerettighetene for virksomhetene. Vi har også et ansvar for å aldri la oss bruke som ledd i brudd på menneskerettigheter, sier hun.

Egnet for samarbeid

Bogen mener menneskerettsområdet kan være særlig egnet for samarbeid på tvers av landegrensene.

- Globalisering og digitaliseringen har på flere områder nødvendiggjort samarbeid på tvers av landegrenser – vi bringes nærmere hverandre både faktisk og følelsesmessig. Menneskerettighetene er felles internasjonale regler, og vi arbeider derfor over hele verden mot et felles mål.

- Ideen om en organisasjon for forretningsadvokatfirmaer som ønsker å utvikle menneskerettighetspraksis har eksistert lenge. Wiersholm har diskutert dette flere ganger med våre samarbeidspartnere i andre land, og basert på de tidlige erfaringene med BHRLA, er samarbeid svært nyttig på dette feltet.

- Advokater står i mange av de samme dilemmaene og får like problemstillinger på bordet. Da gir det god mening å arbeide på tvers av landegrensene, sier hun.

- Vi er alle like

Bogen, som også har kompetanse innenfor miljørett, forvaltningsrett og internasjonal rett, forteller at hun har et sterkt personlig ønske om et tilstrekkelig godt menneskerettsvern. Helt siden hun var liten har hun vært opptatt av at mennesker skal ha de samme rettighetene. Dette var selve årsaken til at hun valgte å bli jurist.

- At noen mennesker utsettes for urett er vondt. Vi er alle like, vi har verdi – en lik verdi - og derfor har vi like rettigheter. Det har alltid vært helt sentralt for meg, og da jeg startet på jussen var mitt største ønske å arbeide med menneskerettighetene og humanitærrett.

- For noen år siden var jeg med på å lede en granskning sammen med Jan Fougner der menneskerettighetsspørsmål sto sentralt – og da for barn. Å arbeide med å sikre barn deres rettigheter, kanskje noen av de mest sårbare som er, var en utrolig sterk opplevelse og en viktig indre driver for meg til å fortsette å arbeide på dette feltet.

Lanseres i Norge

Bogen oppfordrer alle som kunne tenke seg å være med i BHRLA, til å ta kontakt med henne.

Det samme kan du gjøre hvis du ønsker å høre mer om prosjektet. Wiersholm vil også sende ut invitasjoner og informasjon om sin formelle lanseringen av BHRLA veldig snart.

- I Wiersholm får jeg muligheten til å jobbe med menneskerettigheter opp mot næringslivet. Å være med og hjelpe virksomhetene til å balansere rettigheter, og å ta valg som fremmer menneskerettighetene, føles veldig meningsfylt. Jeg opplever også at de vi arbeider med har et ønske om dette, og det gjør det jo ekstra morsomt.

Milliardomsetning forenlig med egen overholdelse

Da regnskapstallene for landets største advokatfirmaer ble lagt frem i fjor, fremgikk det at Wiersholm hadde tatt steget opp i milliardligaen. På spørsmål om slike resultater undertiden kan gå på bekostning av andres menneskerettigheter, svarer Bogen benektende.

- For Wiersholms del opplever jeg også at det er et genuint ønske – fra ledelsen og ansatte – om å både gjøre det rette og å drive ansvarlig. Initiativet bak BHRLA handler om samfunnsansvar og faglig utvikling. Uansett størrelse eller inntjening er det helt sentralt å drive ansvarlig – både som firma og i vår rådgivning.

- Når det er sagt, kan Wiersholm som en stor aktør ha stor innflytelse, og med det kommer et større ansvar utover egen virksomhet. Dette er vi bevisst på, blant annet gjennom å fremme og forplikte oss til regler om menneskerettigheter og næringsliv. BHRLA er et nytt skritt vi nå tar som firma for å bidra til bedre etterlevelse og bedre kunnskap om menneskerettigheter, sier Bogen.

Powered by Labrador CMS